logo bip
Gospodarka odpadami

Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 listopada 2018 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Tylkowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 09:41:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 09:43:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 09:43:05)
Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/04/2018 10:40:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/04/2018 10:40:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/08/2018 15:09:32)
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami od 29.05.2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/06/2017 10:46:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/06/2017 10:46:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/06/2017 10:46:38)
Zmiana terminu wywozu odpadów Święto 6 stycznia 2017r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/12/2016 11:55:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/12/2016 11:55:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/12/2016 11:55:04)
Zmiana terminu wywozu odpadów Święto 26 grudnia 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/12/2016 10:49:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/12/2016 10:49:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/12/2016 10:49:20)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętami przypadającymi 1 i 11 listopada 2016 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2016 11:26:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (19/10/2016 11:26:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2016 11:27:56)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:19:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:19:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:19:22)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 15 sierpnia 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/07/2016 13:29:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/07/2016 13:29:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/07/2016 13:29:54)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 26 maja 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/05/2016 15:03:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/05/2016 15:03:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/05/2016 15:03:22)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 3 maja 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (20/04/2016 10:13:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (20/04/2016 10:13:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (20/04/2016 10:13:29)
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 października 2015r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 15:06:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 15:06:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 15:06:13)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 28 marca 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/03/2016 08:06:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/03/2016 08:06:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/03/2016 08:06:18)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętym przypadającym 6 stycznia 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:34:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:34:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:34:56)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 stycznia 2016r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:33:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:33:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:33:58)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 25 grudnia 2015r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:32:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/12/2015 14:32:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/12/2015 13:18:11)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 11 listopada 2015r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 14:19:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 14:19:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 14:19:55)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/09/2015 13:59:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/09/2015 15:06:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/09/2015 15:06:42)
Terminy wnoszenia opłat.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/08/2015 08:19:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/08/2015 08:19:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/08/2015 08:19:46)
Okólnik Wójta - Od 1 października 2015 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/08/2015 08:18:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/08/2015 08:18:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/09/2015 15:00:53)
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2015 14:47:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2015 14:47:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2015 14:47:26)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/06/2015 15:02:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/06/2015 15:02:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/06/2015 15:02:41)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 4 czerwca 2015r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/06/2015 09:21:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/06/2015 09:21:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/06/2015 09:21:09)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 maja 2015r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/04/2015 10:24:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/04/2015 10:24:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/04/2015 10:24:27)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 6 kwietnia 2015r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/03/2015 10:00:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/03/2015 10:00:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/03/2015 10:00:06)
Zmaiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 1 i 6 stycznia 2015r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (29/12/2014 13:29:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (29/12/2014 13:29:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 11:43:11)
Zmiana terminu wywozu odpadów w związku ze świętem przypadającym 25 i 26 grudnia 2014r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2014 10:49:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/12/2014 10:50:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2014 11:28:07)
Informacja - odbiór odpadów segregowanych od listopada 2014r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:29:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:29:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:29:57)
Okólnik zmiana terminu wywozu odpadów segregowanych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:28:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:28:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:28:30)
REJESTR DZIAŁALNOŚCI.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:57:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:57:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:57:20)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:56:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:56:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:56:11)
Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:54:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:25:37)
Jak segregować odpady. Ulotka informacyjna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:53:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:53:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:53:39)
Informacja o stawkach opłat.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:52:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:52:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:52:02)
Informacja o punkcie zbierania przeterminowanych leków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:50:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:50:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:50:51)
Informacja o Firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:49:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:49:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:49:27)
Informacja o firmie odbierającej odpady.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:47:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:47:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/11/2014 13:26:51)
Inforamacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:45:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:45:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:45:45)
Harmonogram.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:44:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:44:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:44:15)
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:37:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:37:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/10/2014 12:37:28)
Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Kramsk. Ważne !!! Terminy i wysokości opłat.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/03/2013 08:27:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (25/03/2013 08:27:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/04/2013 10:59:53)