logo bip
Organizacje pozarządowe
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRAMSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2019.
SPRAWOZDANIE z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/07/2018 14:23:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/07/2018 14:23:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/07/2018 14:25:24)
Zarządzenie nr 146/2017 Wójta Gminy Kramsk w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/10/2017 12:52:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (25/10/2017 12:52:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/10/2017 14:30:04)
Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/10/2017 12:08:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/10/2017 12:08:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2017 12:08:18)
Program współpracy gminy kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2016 12:00:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/12/2016 12:00:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2016 12:00:44)
Uchwała Nr XXIV/135/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2016 11:58:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/12/2016 11:58:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2016 11:58:28)
Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2016 14:00:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (19/10/2016 14:00:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2016 14:00:02)
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 11:29:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 11:40:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 11:40:32)
Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających z siedzibę na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/04/2016 12:09:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/04/2016 12:10:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/04/2016 12:11:03)
Ogłoszenie konkursu ofert an realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/02/2016 11:50:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/02/2016 11:50:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/02/2016 11:50:40)
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy Kramsk w roku 2016
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/02/2016 09:55:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/02/2016 09:55:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/02/2016 09:55:58)
Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/01/2016 07:53:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/01/2016 07:53:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (20/01/2016 12:49:17)
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (26/11/2015 13:58:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (26/11/2015 13:58:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/11/2015 13:58:50)
Projekt Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi

Projekt Programu Współpracy Gminy Kramsk z  organizacjami pozarządowym

Program współpracy z organizacjami w roku 2016

Uchwała

Zarządzenie

Formularz - konsultacje

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (13/11/2015 11:25:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (13/11/2015 11:25:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (13/11/2015 11:25:47)