logo bip
2002
Informacja techniczna
Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/10/2006 13:15:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/10/2006 13:15:14)
Uchwała Nr I/1/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 11:30:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 11:30:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 11:30:39)
Uchwała Nr I/2/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 08:45:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 08:45:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 08:45:31)
Uchwała Nr I/3/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 08:42:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 08:42:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 08:42:17)
Uchwała Nr II/4/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 08:39:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 08:39:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 08:39:25)
Uchwała Nr II/5/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 08:28:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 08:34:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 08:28:19)
Uchwała Nr III/9/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 08:25:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 08:25:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 08:25:12)
Uchwała Nr III/10/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 11:34:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 11:48:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 11:48:25)
Uchwała Nr III/11/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego oraz zarządzenia poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określen
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 11:41:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 11:44:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 11:44:34)
Uchwała Nr III/12/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10.12.2002 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego oraz zarządzenia poboru pod. rol. w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wyna
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 08:13:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 08:22:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 08:22:31)
Uchwała Nr III/14/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 15:03:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 15:06:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 15:06:10)
Uchwała Nr IV/17/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie reprezentowania Gminy Kramsk w Związku Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 15:01:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 15:10:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 15:10:09)
Uchwała Nr IV/18/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Kramsk w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz okre
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Koryl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 14:59:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 14:59:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 14:59:26)
Uchwała Nr IV/19/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30.12.2002 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 10.12.2002 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej, za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 14:55:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 08:58:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 08:58:17)
Uchwała Nr IV/24/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/07/2006 11:52:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 12:07:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 12:06:15)