logo bip
2003
Informacja techniczna
Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/10/2006 13:14:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/10/2006 13:14:45)
Uchwała Nr V/27/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:39:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:40:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:39:52)
Uchwała Nr V/28/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:37:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:37:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:37:27)
Uchwała Nr VII/30/2003 Rady Gminy Kramsk z 16.05.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Gminy Kramsk z 10.12.2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:34:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:34:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:34:40)
Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:32:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:32:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:32:27)
Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki dla uczniów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:30:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:30:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:30:29)
Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia „Programu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kramsk”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:28:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:28:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:28:08)
Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkole w Kramsku, ponad minimum programowe.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:25:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:26:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:25:50)
Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:20:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:20:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:20:03)
Uchwała Nr VIII/36/2003 Rady Gminy Kramsk z 10.06.2003 roku w sprawie zmiany uchwały V/28/2003 Rady Gminy Kramsk z 18.02.2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kramsk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:13:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:15:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:13:19)
Uchwała Nr VIII/38/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego na realizację zadań w zakresie budownictwa drogowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:07:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:07:25)
Uchwała Nr VIII/39/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Wójtowi Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 10:03:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 10:04:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 10:03:50)
Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:46:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:46:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:46:05)
Uchwała Nr XI/47/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:43:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:43:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:43:37)
Uchwała Nr XI/48/2003 Rady Gminy Kramsk a dnia 12 września 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:40:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:40:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:40:29)
Uchwała Nr XI/49/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Grąblin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:34:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:34:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:34:03)
Uchwała Nr XII/50/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników sądowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:27:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:27:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:27:30)
Uchwała Nr XII/51/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Pąchów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:24:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:25:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:24:57)
Uchwała Nr XII/52/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych znajdujących się w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:22:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:22:30)
Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiemu w latach 2003-2004
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:20:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:20:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:20:18)
Uchwała Nr XII/54/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:17:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:17:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:17:28)
Uchwała Nr XII/56/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:08:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:09:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:08:14)
Uchwała Nr XIII/57/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:06:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:06:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:06:21)
Uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:04:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:14:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:13:27)
Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Koninie Sp. z o.o.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 09:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 09:02:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 09:02:07)