logo bip
2004
Informacja techniczna
Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/10/2006 13:14:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/10/2006 13:14:00)
Uchwała Nr XV/72/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:28:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:28:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:28:13)
Uchwała Nr XV/73/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:26:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:26:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:26:04)
Uchwała Nr XVII/76/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:21:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:22:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:21:24)
Uchwała Nr XVII/77/2004 Rady Gminy Kramsk z 26.04.04 w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych znajdujących się w obrębie geodezyjnym Dębicz na rzecz Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Stanisława B.M. w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:13:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:14:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:13:55)
Uchwała Nr XVII/78/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Borkach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:11:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:11:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:11:32)
Uchwała Nr XVII/79/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:09:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:09:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:09:47)
Uchwały Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Stadionu Sportowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:06:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:06:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:06:09)
Uchwała Nr XVII/82/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26.04.04 w sprawie przekształcenia LO dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz na podbudowie 8–letniej szk. podst. w szkołę ponadgimnazjalną prowadzoną przez Gminę Kram
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 14:03:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 14:04:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 14:03:46)
Uchwała Nr XVII/83/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 13:57:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 13:58:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 13:57:53)
Uchwała Nr XVIII/88/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03.12.2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 13:55:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 13:56:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 13:55:36)
Uchwała Nr XVIII/90/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 13:50:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 13:50:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 13:50:18)
Uchwała Nr XVIII/91/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 13:48:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 13:48:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 13:48:37)
Uchwała Nr XIX/92/2004 - Rady Gminy z dnia 22 września 2004 w sprawie Statutu Gminy Kramsk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (27/02/2007 12:44:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: (27/02/2007 12:45:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (27/02/2007 12:44:59)
Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zasad zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 13:46:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 13:47:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 13:46:51)
Uchwała Nr XIX/94/04 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 13:00:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 13:41:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 13:00:15)
Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Gminy Kramsk z 22.09.2004 roku w sprawie przyjęcia w skład Związku Gminy Turek, pozbawienia członkostwa Gminy i Miasta Sompolno oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 12:57:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 12:58:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 12:57:57)
Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 12:20:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 12:21:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 12:20:37)
Uchwała Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kramsk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 12:15:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 12:15:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 12:15:26)
Uchwała Nr XIX/98/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Kramsk w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 12:10:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 12:11:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 12:10:58)
Uchwała Nr XIX/99/2004 Rady Gminy Kramsk z 22.09.2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu spłat należności pieniężnych, do których nie s
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 12:07:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 12:08:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 12:07:29)
Uchwała Nr XIX/100/2004 Rady Gminy Kramsk z 22.09.2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/85/2004 w sprawie kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Kramsk- etap I”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 12:01:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 12:02:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 12:01:40)
Uchwała Nr XX/105/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 września 2004 w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:54:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:54:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:54:36)
Uchwała Nr XX/106/2004 Rady Gminy Kramsk z 30.09.2004 roku w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Kramsk w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie uliczne i drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:51:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:52:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:51:52)
Uchwała Nr XXI/108/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:49:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:49:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:49:16)
Uchwała Nr XXI/109/2004 Rady Gminy Kramsk z 2.10. 2004 rokuw sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Kramsk, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dro
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:45:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:46:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:45:21)
Uchwała Nr XXI/110/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/91/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:40:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:40:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:40:35)
Uchwała Nr XXII/111/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:36:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:36:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:36:09)
Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:25:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:26:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:25:58)
Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:22:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:22:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:22:43)
Uchwała Nr XXIII/120/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 11:20:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 11:20:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 11:20:08)