logo bip
2005
Informacja techniczna
Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/10/2006 13:13:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/10/2006 13:13:17)
Uchwała Nr XXIV/122/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/95 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 1995 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 10:15:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 10:16:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 10:15:59)
Uchwała Nr XXIV/123/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 10:14:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 10:14:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 10:14:17)
Uchwała Nr XXIV/124/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 10:12:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 10:13:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 10:12:29)
Uchwała Nr XXIV/125/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2005-2017 oraz Wieloletniego Programu Finansowego i Inwestycyjnego Gminy Kramsk na lata 2005-2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 10:09:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 10:09:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 10:09:09)
Uchwała Nr XXV/126/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Barcach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 10:06:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 10:07:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 10:06:39)
Uchwała Nr XXV/127/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:57:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:57:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:57:35)
Uchwała Nr XXV/130/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku oraz za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:51:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:51:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:51:43)
Uchwała Nr XXV/131/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:50:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:50:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:50:02)
Uchwała Nr XXVI/136/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:48:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:48:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:48:26)
Uchwała Nr XXVII/137/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:46:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:46:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:46:42)
Uchwała Nr XXVII/138/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Helenów Pierwszy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:45:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:45:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:45:00)
Uchwała Nr XXVII/139/05 Rady Gminy Kramsk z 28.o4.05 w sprawie przystąpienia do realizacji zadań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:43:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:43:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:43:18)
Uchwała Nr XXVII/140/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:38:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:38:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:38:05)
Uchwała Nr XXVII/141/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006-2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:29:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:29:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:29:08)
Uchwała Nr XXVII/142/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/135/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:23:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:23:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:23:34)
Uchwała Nr XXVII/143/05 Rady Gminy Kramsk z 28.04.05 w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz nagród Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:19:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:30:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:29:50)
Uchwała Nr XXVIII/145/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:15:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:16:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:15:53)
Uchwała Nr XXVIII/146/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17.06.05 w sprawie przyjęcia w skład Związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:12:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:13:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:12:55)
Uchwała Nr XXVIII/147/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 09:08:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 09:09:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 09:08:58)
Uchwała Nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 08:51:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:51:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:51:10)
Uchwała Nr XXVIII/149/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zasad zwrotu zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 08:47:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:48:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:47:43)
Uchwała Nr XXVIII/150/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 08:43:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:44:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:43:56)
Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 08:37:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:38:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:37:52)
Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Kramsk z 17.06.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/134/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 22.03.05 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2005-2007
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 08:32:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:33:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:32:24)
Uchwała Nr XXVIII/153/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 08:24:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:24:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:24:16)
Uchwała Nr XXVIII/155/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/07/2006 08:20:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:22:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:20:51)
Uchwała Nr XXVIII/156/05 Rady Gminy Kramsk z 17.06.05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/169/01 Rady Gminy z 30.08.01 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komunalnej „Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 15:49:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/07/2006 08:17:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/07/2006 08:17:22)
Uchwała Nr XXXII/170/05Rady Gminy Kramskz dnia 07 grudnia 2005 rokuw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2006 16:51:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 10:53:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 10:53:20)
Uchwała Nr XXXII/171/05Rady Gminy Kramskz dnia 07 grudnia 2005 rokuw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2006 17:46:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/07/2006 10:56:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/07/2006 10:56:48)
Uchwała Nr XXXII/172/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 grudnia 2005 rokuw sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2006, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2006 17:57:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 15:43:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 15:41:29)
Uchwała Nr XXXII/173/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2006 17:54:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 15:45:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 15:45:01)