logo bip
2006
Uchwała Nr IV/21/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:38:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:50:34)
Uchwała nr IV/17/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Kramsk miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:34:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:50:12)
Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:28:18)
Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności pracodawcy wobec Wójta Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:30:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:49:43)
Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:17:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:17:52)
Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/232/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:15:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:15:18)
Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:22:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:48:52)
Uchwała Nr III/15/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:12:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:12:10)
Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2007, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:18:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:48:28)
Uchwała Nr III/14/2006 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:09:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 11:09:28)
Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:14:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:48:12)
Uchwała Nr III/8/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/04/2009 10:40:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/04/2009 10:41:22)
Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (29/10/2008 09:45:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:47:37)
Uchwała Nr III/9/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2007, określenia inkasentów
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mari Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (29/10/2008 09:35:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:47:08)
Uchwała Nr III/7/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie reprezentowania Gminy Kramsk w Związku Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (29/10/2008 09:28:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:46:43)
Uchwała Nr VI/26/07- w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28/03/2007 12:11:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/03/2007 12:11:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (28/03/2007 12:11:33)
Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 04.12. 06 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/12/2006 13:36:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/12/2006 13:36:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/12/2006 13:36:13)
Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 27.11.06 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/12/2006 13:32:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/12/2006 13:33:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/12/2006 13:32:39)
Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Kramsk z 27.11.06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/12/2006 13:27:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/12/2006 13:27:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/12/2006 13:27:02)
Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 27.11.06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/12/2006 13:20:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/12/2006 13:20:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/12/2006 13:20:39)
Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Kramsk z 27.11.06 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/12/2006 13:17:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/12/2006 13:17:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/12/2006 13:17:35)
Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 27.11.06 w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/12/2006 12:59:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/12/2006 12:59:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/12/2006 12:59:32)
Uchwała Nr XXXIV/189/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 lutego 2006 rokuw sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk
 
Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krzysztof Kmiecik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/09/2006 13:30:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/12/2006 13:40:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/12/2006 13:40:20)