logo bip
2007
Uchwała Nr XVII/79/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:53:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:53:59)
Uchwała Nr XVI/78/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:49:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:49:34)
Uchwała Nr XVI/77/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:38:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:38:47)
Uchwała Nr XV/74/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:35:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:35:37)
Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:28:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:28:35)
Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:22:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:22:58)
Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę Gimnazjum w Kramsku”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:12:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:12:17)
Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap V – ul. Piłsudskiego i Dębicz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:09:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:09:23)
Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. K
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:06:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:06:34)
Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:03:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:03:42)
Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:01:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/09/2009 12:01:18)
UCHWAŁA Nr XV/65/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk-Łęgi i Wielany "Kramska Strefa Inwestycyjna".
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Stefańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (20/04/2009 13:07:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (20/04/2009 13:08:07)
Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przed
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Gospodarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (09/04/2009 11:23:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (09/04/2009 11:23:51)
Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracyjno - obsługowych w szkołach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Gospodarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (09/04/2009 11:18:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (09/04/2009 11:19:07)
Uchwała Nr IX/45/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:37:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:39:09)
Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Borki”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:35:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:35:57)
Uchwała IX/47/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:33:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:34:00)
Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu dróg gminnych gruntowych i o nawierzchni tłuczniowej przeznaczonych do remontu i ustalenia zakresu remontów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:31:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:32:04)
Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:29:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:29:37)
Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:27:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:27:13)
Nchwała nr 81 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:46:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:46:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:46:43)
Uchwała Nr XVII/80/07-w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:44:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:45:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:44:54)
Uchwała Nr XV/76/07- w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:41:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:41:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:41:29)
Uchwała Nr XV/75/07- w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:40:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:40:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:40:05)
Uchwała Nr XV/73/07 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na dokończenie budowy dróg
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:38:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:38:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:38:29)
Uchwała Nr XV/72/07- w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:29:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:29:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:29:50)
Uchwała Nr XV/71/07- w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. Konińskiej, ul. Kosmonautów, ul
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:28:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:27:57)
Uchwała Nr XV/70/07 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. Konińskiej, ul. Kosmonautów, u
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:24:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:24:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:24:25)
Uchwała Nr XV/69/07- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:19:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:20:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:19:52)
Uchwała Nr XV/68/07 - w sprawie opłaty targowej na rok 2008, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:09:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:09:47)
Uchwała Nr XV/67/07- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:07:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:07:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:07:45)
Uchwały Nr XV/66/07- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:03:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:03:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:03:27)
Uchwała Nr XV/64/07 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonejw Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 09:00:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 09:00:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 09:00:16)
Uchwała Nr XIV/61/07- w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku Międ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (07/01/2008 08:57:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/01/2008 08:57:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/01/2008 08:57:01)
Projekt budżetu na rok 2008
Uchwała Nr XIV/63/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2007 rokuw sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/11/2007 15:12:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/11/2007 15:12:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/11/2007 15:12:32)
Uchwała Nr XIII/60/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 października 2007 rokuw sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/11/2007 15:06:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/11/2007 15:07:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/11/2007 15:06:01)
Uchwała V/24/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:42:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:50:51)
Uchwała Nr XIV/61/07Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2007 rokuw sprawie udzielenia poręczenia wekslowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/11/2007 14:55:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/11/2007 14:55:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/11/2007 14:55:10)
Uchwała Nr XIV/62/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2007 rokuw sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2007-2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/11/2007 14:52:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/11/2007 14:52:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/11/2007 14:52:41)
Uchwała Nr XIII/58/07 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 10:20:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 10:20:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 10:20:11)
Uchwała Nr XIII/57/07 - w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2008-2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 10:17:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 10:17:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 10:17:48)
Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/56/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2008 10:26:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 09:49:13)
Uchwała Nr XIII/59/07 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/205/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Chmielnik, Kramsk- Łęgi i Wielany.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 10:12:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 10:12:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 10:12:52)
Uchwała Nr XIII/57/07- w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2008-2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 10:05:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 10:05:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 10:05:12)
Uchwała XIII/56/07- w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 10:03:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 10:03:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 10:03:07)
Uchwała Nr XIII/55/07 - w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 10:01:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 10:01:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 10:01:24)
Uchwała Nr XII/54/07- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 09:59:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 09:59:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 09:59:46)
Uchwała Nr XII/53/07- w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/10/2007 09:58:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/10/2007 09:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/10/2007 09:58:35)
Uchwała nr VIII/39/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzicy
 
Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 2240 z dnia 14.06.2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krzysztof Kmiecik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/07/2007 14:03:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/07/2007 14:16:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (16/07/2007 14:14:42)
Uchwała nr VIII/38/07 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rudzicy I
 
Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 2239 z dnia 14.06.2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krzysztof Kmiecik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/07/2007 13:55:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/07/2007 14:16:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (16/07/2007 14:14:58)
Uchwała nr VIII/37/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Woli Podłężnej
 
Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkoposlkiego - Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 2238 z dnia 14.06.2007 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krzysztof Kmiecik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (16/07/2007 13:52:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/07/2007 14:16:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (16/07/2007 14:16:37)
Uchwała Nr XI/50/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 rokuw sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę budynku Gimnazjum wraz z zapleczem i salą gimnastyczną w miejscowości Kramsk”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (03/07/2007 13:59:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/07/2007 14:00:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (03/07/2007 13:59:25)
Uchwała Nr VIII/44/07 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2007 15:25:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:25:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:25:10)
Uchwała Nr VIII/43/07 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2007 15:23:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:24:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:23:38)
Uchwała Nr VIII/42/07 - obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podst., gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego na rok s
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2007 15:22:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:24:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:24:17)
Uchwała Nr VIII/41/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa zatok autobusowych wraz z dojściem do drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Radziejów-Sompolno-Konin w miejscowości Patrzyków”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2007 15:20:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:20:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:20:32)
Uchwała Nr VIII/40/07 w sprawie zarządzenia konsultacji w sołectwie Barce.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2007 15:17:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:17:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:17:26)
Uchwała Nr VIII/36/07 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 607 w obrębie Grąblin
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2007 15:05:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:07:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:07:32)
Uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku oraz za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2007 14:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:01:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:00:47)
Uchwała Nr VII/28/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28/03/2007 13:20:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:01:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:00:36)
Uchwała Nr VII/27/07 - w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
[-- $ZALACZNIK={2}--]
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28/03/2007 13:16:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: (05/06/2008 13:02:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 15:02:01)
Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 marca 2007 rokuw sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/03/2007 13:36:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2007 15:01:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2007 14:59:57)