logo bip
2008
Uchwała Nr XXIX/128/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 13:00:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 13:00:41)
Uchwała Nr XXIX/127/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 12:57:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 12:57:25)
Uchwała Nr XXVIII/125/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 12:49:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 12:49:36)
Uchwała Nr XXVII/122/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 12:42:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 12:43:20)
Uchwała Nr XXVII/120/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:56:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:56:56)
Uchwała Nr XXIII/96/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:48:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:49:22)
Uchwała Nr XXIII/94/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk etap IV część 3” ( ul. Pogorzelna i u
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:38:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:39:10)
Uchwała Nr XXIII/93/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:34:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (19/10/2009 08:34:44)
Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 10:57:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 10:56:28)
Uchwała Nr XXVI/112 /08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Konieczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/05/2009 14:06:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/05/2009 14:07:03)
Uchwała Nr XXVI/111/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Konieczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/05/2009 14:03:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/05/2009 14:04:12)
UCHWAŁA Nr XXV/102/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008-2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andżelika Łoś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (20/04/2009 13:10:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (20/04/2009 13:11:35)
UCHWAŁA Nr XXV/101/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 września 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Grąblin, gmina Kramsk, działki nr 607 i część 5236 (dawny nr 236L)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Stefańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (09/04/2009 11:28:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (09/04/2009 11:28:54)
Uchwała Nr XXIX/126/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/04/2009 10:45:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/04/2009 10:49:20)
Aktualne druki podatkowe na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:56:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (22/01/2009 12:01:14)
Uchwała Nr XXVII/117/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2009, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Bałszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:43:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:43:41)
Uchwała Nr XXVII/116/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:40:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:40:43)
Uchwała Nr XXVII/115/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:37:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:37:38)
Uchwała Nr XXVII/114/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:34:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (08/01/2009 09:34:34)
Uchwała Nr XIX/85/08 Rady Gminy Kramsk Rady Gminy Kramsk w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:25:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:25:05)
Uchwała Nr XXI/88/08 Rady Gminy Kramsk dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:21:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:22:16)
Uchwała Nr XXII/89/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 maja 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:16:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:16:35)
Uchwała Nr XXIII/91/08 Rady Gminy w Kramsku z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Anielew i Grąblin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:11:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:11:43)
Uchwała Nr XXIII/95/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:08:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 11:08:44)
Uchwała Nr XXIV/97/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Helenów Drugi i Helenów Pierwszy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:52:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:52:38)
Uchwała Nr XXV/106/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3210 P w miejscowości Izabelin, obejmujący utwardzenie pobocza
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:50:31)
Uchwała Nr XXV/107/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiemu w budowie kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej w miejscowości Kramsk, ul. Pogorzelna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:46:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:46:09)
Uchwała Nr XXVIII/124/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:42:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:42:25)
Uchwała Nr XXVIII/123/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:39:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:40:08)
Uchwała Nr XXVII/121/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/53/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowani
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:37:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:38:01)
Uchwała Nr XXVII/119/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:35:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:35:53)
Uchwała Nr XXVII/118/ 08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowa
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:33:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:33:31)
Uchwała Nr XXVI/110/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:28:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:28:23)
Uchwała Nr XXVI/109/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:14:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:18:18)
UCHWAŁA Nr XXVI/108/08 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w I kategorii zaszeregowania, dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:05:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (24/12/2008 10:09:30)
Uchwała Nr XXVI/113/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 14:20:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 14:21:41)
Uchwała Nr XXV/105/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 13:47:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 13:59:37)
Uchwała Nr XXV/104/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2008-2009
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 13:32:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 14:02:52)
Uchwała Nr XXV/103/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 13:28:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (28/10/2008 14:09:58)
Uchwała Nr XXIV/100/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Skoczylas
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (19/08/2008 12:34:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (19/08/2008 12:34:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (19/08/2008 12:34:52)
Uchwała Nr XXIV/99/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 sierpnia 2008 rokuw sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2008-2009 - Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej na zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Skoczylas
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (19/08/2008 12:18:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (19/08/2008 12:18:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (19/08/2008 12:18:53)
Uchwała Nr XXIV/98/08 Rady Gminy Kramsk w sprawie zobowiązania na lata 2008-2009Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grąblin - Anielew” w łącznej kwocie 100.000,00 zł
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Skoczylas
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (19/08/2008 12:16:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (19/08/2008 12:16:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (19/08/2008 12:16:26)
Uchwała Nr XXIII/92/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 rokuw sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (29/05/2008 09:11:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (29/05/2008 09:11:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (29/05/2008 09:11:35)
Uchwała Nr XXIII/90/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 maja 2008 rokuw sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Skoczylas
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (29/05/2008 09:01:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (29/05/2008 09:01:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (29/05/2008 09:01:12)
Uchwała Nr XXI/87/08Rady Gminy Kramsk z dnia 25 kwietnia 2008 rokuw sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (05/06/2008 13:11:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (05/06/2008 13:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (05/06/2008 13:11:06)
Uchwała Nr XIX/86/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2008 rokuw sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magda Skoczylas
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/04/2008 15:33:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/04/2008 15:33:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/04/2008 15:33:35)
Uchwała Nr XVIII/84/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku i nadania Statutu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/04/2008 14:19:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/04/2008 14:19:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/04/2008 14:19:06)
Uchwała Nr XVIII/83/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkola
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/04/2008 14:17:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/04/2008 14:17:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/04/2008 14:17:09)
Uchwała Nr XVIII/82/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 rokuw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/04/2008 14:15:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/04/2008 14:15:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/04/2008 14:15:16)