logo bip
2009
UCHWAŁA Nr XL/180/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk dla miejscowości Anielew i Grąblin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Stefańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (05/02/2010 14:06:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (05/02/2010 14:06:30)
Uchwała Nr XLI/195/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:17:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:21:55)
Uchwała Nr XLI/194/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w bu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:15:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:15:58)
Uchwała Nr XLI/193/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:11:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:11:34)
Uchwała Nr XLI/192/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:09:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 14:09:28)
Uchwała Nr XLI/202/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Majkowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 13:20:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/01/2010 13:20:33)
Uchwała Nr XLI/203/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:32:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:32:59)
Uchwała Nr XLI/201/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:30:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:31:05)
Uchwała Nr XLI/200/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk- Pole.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:27:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:28:04)
Uchwała Nr XLI/199/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rudzica.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:25:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:25:48)
Uchwała Nr XLI/198/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie Programu współpracy na 2010 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:23:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:23:13)
Uchwała Nr XLI/196/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:10:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/12/2009 13:10:39)
Aktualne druki podatkowe na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Helena Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:34:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:34:18)
Uchwała Nr XL/191/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Helenowie Drugim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:21:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:25:49)
Uchwała Nr XL/184/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:19:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:19:39)
Uchwała Nr XL/183/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2010, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:17:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:17:13)
Uchwała Nr XL/182/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:13:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:13:51)
Uchwała Nr XL/181/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:06:49)
Uchwała XL/179/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:04:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/12/2009 08:04:25)
Uchwała Nr XL/190/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:20:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:20:42)
Uchwała Nr XL/189/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:11:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:11:48)
Uchwała Nr XL/188/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:09:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:09:44)
Uchwała Nr XL/187/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno - ściekowej ponad kwotę określoną w budżecie Gminy w latach 2009 - 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:07:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:07:25)
Uchwała Nr XL/186/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zobowiązania na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Szkoły Podstawowej z aulą i salą gimnastyczną w Woli Podłężnej na lata 2009 - 2010.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:04:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:04:50)
Uchwała Nr XL/185/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:02:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2009 15:02:22)
Uchwała Nr XXXIX/175/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (09/11/2009 08:09:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (09/11/2009 08:09:22)
Uchwała Nr XXXIX/174/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (09/11/2009 08:03:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (09/11/2009 08:03:32)
Uchwała Nr XXXIX/178/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:22:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:22:51)
UCHWAŁA Nr XXXIX/177/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:20:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:20:28)
Uchwała Nr XXXIX/176/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:08:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:16:07)
Uchwała Nr XXXIX/173/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:05:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/10/2009 11:05:13)
Uchwała Nr XXXII/138/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2009-2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (04/09/2009 14:40:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (04/09/2009 14:40:47)
Uchwała Nr XXXII/137/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Tomalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (04/09/2009 14:30:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (04/09/2009 14:38:03)
Uchwała Nr XXXVIII/172/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 09:14:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 09:15:04)
Uchwała Nr XXXVIII/171/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 09:07:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 09:08:00)
Uchwała Nr XXXVIII/170/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 09:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 09:04:48)
Uchwała Nr XXXVIII/169/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:46:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:50:50)
Uchwała Nr XXXVIII/168/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2005-2017 oraz Wieloletniego Planu F
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:41:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:41:58)
UCHWAŁA Nr XXX/129/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” działającego, jako Lokalna Grupa Działania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (07/04/2009 10:52:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (07/04/2009 10:55:06)
Uchwała Nr XXXVIII/167/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:36:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:37:20)
UCHWAŁA Nr XXXVIII/166/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 rokuw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr XXV/129/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:30:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:31:57)
Uchwała Nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/129/2005 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:24:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:24:46)
Uchwała Nr XXXVIII/164 / 09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub cał
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:21:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:22:08)
UCHWAŁA Nr XXXVIII/163/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Gminę do prowadzenia przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:16:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:18:34)
Uchwała Nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:15:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/09/2009 08:15:48)
Uchwała Nr XXXVII/161/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Majkowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:17:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:17:16)
Uchwała Nr XXXVII/160/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Majkowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:13:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:13:14)
Uchwała Nr XXXVII/159/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły i przedszkola dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Majkowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:08:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:21:53)
Uchwała Nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Majkowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:07:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:07:39)
Uchwała Nr XXXVII/157/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aleksandra Majkowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:01:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 11:04:42)
Uchwała Nr XXXVII/156/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2009-2012.”
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 10:59:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 10:59:55)
Uchwała Nr XXXVII/155/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr VII/34/2003 Rady Gminy Kramsk
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 10:55:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 10:56:05)
Uchwała Nr XXXVII/154/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 10:53:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/07/2009 10:53:12)
Uchwała Nr XXXVI/147/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:05:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:11:33)
Uchwała Nr XXXVI/146/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:05:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:11:50)
Uchwała Nr XXXV/145/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:03:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:03:14)
Uchwała Nr XXXV/143/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:00:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (25/06/2009 08:00:21)
Uchwała Nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grąblinie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:50:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:52:36)
Uchwała Nr XXXVI/152/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:49:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:50:18)
UCHWAŁA Nr XXXVI/151/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:47:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:47:47)
Uchwała Nr XXXVI/150/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:39:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:40:08)
Uchwała Nr XXXVI/149/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie wydania opinii o lokalizacji punktu gry na automatach o niskich wygranych w miejscowości Święte 11, 62-511 Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:37:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:37:42)
Uchwała Nr XXXVI/148/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:34:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (23/06/2009 11:35:17)
Uchwała Nr XXXV/144/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (04/06/2009 14:08:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (04/06/2009 14:08:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (04/06/2009 14:08:39)
Uchwała Nr XXXIII/139/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 11:12:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 11:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 11:11:34)
Uchwała Nr XXXI/135/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Piechocka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 10:59:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 11:00:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (02/06/2009 11:08:14)
Uchwała Nr XXXV/142/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa chodnika w miejscowości Kramsk ul. Chopina i ul. Kościelna”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (18/05/2009 12:49:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (18/05/2009 12:49:25)
Uchwała Nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/04/2009 14:44:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/04/2009 14:44:14)
Uchwała Nr XXXIV/140/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/04/2009 14:41:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/04/2009 14:41:57)
Uchwała Nr XXXI/136/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (25/03/2009 07:47:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (25/03/2009 07:47:27)
Uchwała Nr XXXI/134/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (25/03/2009 07:41:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (25/03/2009 07:44:31)
Uchwała Nr XXXI/133/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (16/03/2009 13:38:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (16/03/2009 13:38:48)
Uchwała Nr XXXI/132/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (16/03/2009 13:07:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (16/03/2009 13:08:09)
Uchwała Nr XXX/131/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie programu współpracy na 2009 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samor
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (12/02/2009 09:48:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (12/02/2009 09:48:51)
Uchwała Nr XXX/130/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kramsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie st
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (12/02/2009 09:42:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (12/02/2009 09:44:07)