logo bip
2010 VI kadencja
Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:20:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:23:49)
Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:20:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:20:26)
Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kramsk i jej je
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:13:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:16:49)
Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 10:12:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 10:14:52)
Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 10:11:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 10:11:49)
Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:05:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:07:52)
Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Kramsk miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:02:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:04:51)
Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:01:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2011 12:01:53)
Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:31:34)
UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:28:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:28:13)
Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:24:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:26:10)
Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:23:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/12/2010 10:23:32)
UCHWAŁA Nr I/3/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 09:03:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 09:03:43)
Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:58:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 09:01:38)
Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:57:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:57:38)