logo bip
2010
UCHWAŁA Nr L/242/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andżelika Łoś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (31/01/2011 12:50:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (31/01/2011 12:50:34)
Uchwała Nr XLV/220/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164 / 09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andżelika Łoś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (31/01/2011 12:24:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (31/01/2011 12:42:21)
Uchwała Nr LIII/249/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:15:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:17:28)
Uchwała Nr XLVII/230/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:10:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:14:26)
Uchwała Nr XLVII/229/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:06:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:08:15)
Uchwała Nr XLIII/215/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:05:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:05:48)
Uchwała Nr XLIII/214/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:02:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:03:27)
Uchwała Nr XLIII/213/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:00:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 08:01:02)
Uchwała Nr XLIII/212/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 07:56:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 07:58:03)
Uchwała Nr XLIII/211/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 07:55:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/01/2011 07:55:45)
Uchwała Nr LIII/250/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 09:59:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 10:01:08)
Uchwała Nr LIII/251/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 09:51:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/01/2011 09:52:11)
Uchwała Nr LIV/261/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/137/09 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlrna Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:50:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:52:31)
Uchwała Nr LIV/260/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/209/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:49:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:50:03)
Uchwała Nr LIII/259/2010 Rady Gminy w Kramsku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczneg
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:45:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:47:27)
Uchwała Nr LIII/257/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:42:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:43:02)
Uchwała Nr LIII/256/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlrna Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:38:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:38:31)
Uchwała Nr LIII/255/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:34:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:34:51)
Aktualne druki podatkowe na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Helena Wróbel
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:27:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:27:17)
UCHWAŁA NR LIII/258/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlrna Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:13:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:13:15)
UCHWAŁA NR LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:10:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:10:17)
UCHWAŁA NR LIII/253/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:04:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:06:31)
UCHWAŁA NR LIII/252/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlrna Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:03:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/12/2010 13:03:48)
UCHWAŁA NR LII/248/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlrna Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (11/10/2010 08:03:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (11/10/2010 08:04:51)
Uchwała Nr LII/247/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (11/10/2010 08:00:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (11/10/2010 08:02:26)
Uchwała Nr L/241/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkola
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (11/10/2010 07:59:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (14/12/2010 08:30:28)
Uchwała Nr LII/246/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21września 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2011.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:37:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:37:55)
Uchwała Nr LII/245/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:32:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:34:49)
Uchwała Nr LII/244/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:26:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/10/2010 11:29:11)
Uchwała Nr LII/243/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 wrzesień 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:25:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:25:44)
Uchwała Nr L/240/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 3 sierpnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:11:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (01/10/2010 09:22:35)
Uchwała nr XLIX/239/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/07/2010 08:06:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (01/07/2010 08:06:10)
Uchwała Nr XLIX/238/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlrna Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/07/2010 08:01:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (01/07/2010 08:03:51)
UCHWAŁA Nr XLIX/233/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie założenia Technikum w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (01/07/2010 08:01:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (01/07/2010 08:01:08)
Uchwała Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na t
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 15:05:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 15:08:27)
Uchwała Nr XLIX/236/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 15:04:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 15:04:55)
Uchwała Nr XLIX/235/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2010-2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 14:59:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 15:01:25)
Uchwała Nr XLIX/234/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 14:52:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (30/06/2010 14:58:40)
Uchwała Nr XLVIII/232/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:39:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:40:59)
Uchwała Nr XLVII/231/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:38:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:38:52)
UCHWAŁA Nr XLVII/228/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu w Gimnazjum Publicznym w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:33:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:35:00)
UCHWAŁA Nr XLVII/227/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:31:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (10/05/2010 13:36:18)
Uchwała Nr XLVI/226/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 14:24:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 14:24:59)
Uchwała Nr XLVI/225/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 14:17:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 14:20:05)
Uchwała Nr XLVI/224/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 14:08:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 14:16:21)
Uchwała Nr XLV/223/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 13:58:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 14:05:22)
Uchwała Nr XLV/222/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 13:50:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 13:50:12)
Uchwała Nr XLV/221/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 13:42:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/05/2010 13:47:17)
Uchwała Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 08:06:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 08:07:43)
UCHWAŁA Nr XLIV/218/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 08:05:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 08:05:44)
UCHWAŁA Nr XLIV/217/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Powiatem Konińskim dotyczącego założenia Technikum w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 08:02:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 08:03:48)
Uchwała Nr XLIV/216/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 07:56:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 08:01:24)
Uchwała Nr XLIII/210/2010 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: budżetu na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 07:52:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (05/03/2010 07:55:50)
Uchwała Nr XLIII/209/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysokie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (15/02/2010 08:04:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (15/02/2010 08:04:45)
UCHWAŁA Nr XLIII/208/09 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:26:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:26:08)
Uchwała Nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:21:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:23:15)
Uchwała Nr XLIII/206/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady na sesji w dniu 29 stycznia 2010 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:19:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:20:59)
Uchwała Nr XLII/205/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:18:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:18:48)
UCHWAŁA Nr XLII/204/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Maria Kordyl
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:02:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (12/02/2010 15:15:27)