logo bip
2011
Uchwała XIV/157/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:43:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:44:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:44:01)
Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 201
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:41:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:41:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:41:48)
Uchwała Nr XIV/155/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:39:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:39:19)
Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Rudzica - Kolonia.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:37:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:37:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:37:16)
Uchwała nr XIV/153/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:34:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:35:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:35:02)
Uchwała Nr XIV/152/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:32:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:32:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:32:46)
Uchwała Nr XIV/151/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:27:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:28:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:28:40)
Uchwała Nr XIV/148/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlrna Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:24:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:24:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/01/2012 10:24:40)
Uchwała Nr XIII/147/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:43:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:44:04)
Uchwała Nr XIII/146/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:41:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:41:22)
Uchwała Nr XIII/145/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Trzcińskiego w Helenowie Drugim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:38:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:38:30)
Uchwała Nr XIII/144/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:34:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:34:48)
Uchwała Nr XIII/143/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:32:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:32:15)
Uchwała Nr XIII/142/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:29:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:29:36)
Uchwała Nr XIII/141/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących..
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:15:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:16:06)
Uchwała Nr XIII/140/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przesunięcia terminu spłaty zaciągniętych kredytów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:13:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:13:29)
Uchwała Nr XIII/139/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:11:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:11:08)
UCHWAŁA Nr XIII/138/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:08:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:08:41)
Uchwała nr XIII/137/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powierzenia świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy Kramsk w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:06:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:06:15)
UCHWAŁA Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 15.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:03:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:03:39)
Uchwała Nr XIII/135/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego na zabezpieczenie roszczeń Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:00:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 08:01:04)
UCHWAŁA Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 20.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 07:57:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 07:57:54)
Uchwała Nr XIII/133/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 07:55:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 07:55:13)
UCHWAŁA NR XIII/132/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przdwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 07:52:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/12/2011 07:52:43)
Uchwała Nr XII/131/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:39:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:39:34)
Uchwała Nr XII/130/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:36:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:36:41)
Uchwała Nr XII/129/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2012, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:34:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:34:31)
UCHWAŁA NR XII/128/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:30:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:30:25)
Uchwała Nr XII/127/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:28:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:28:22)
Uchwała Nr XII/126/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Centrum Pracy Twórczej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:25:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:26:00)
Uchwała Nr XII/125/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2012, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochro
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:23:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:23:26)
Uchwała Nr XII/124/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:17:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:20:14)
Uchwała Nr XII/123/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:16:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2011 14:16:20)
Uchwała nr XI/121/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/103/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 13:18:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 13:18:20)
Uchwała nr XI/120/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/106/2000 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 kwietnia 2000 roku, w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 13:13:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 13:15:16)
Uchwała nr XI/119/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Ocean wiedzy i umiejętności – akademia dziecięcej twórczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansow
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 12:57:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 13:12:33)
Uchwała Nr XI/118/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2012 - 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 12:55:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 12:57:03)
Uchwała XI/117/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 12:52:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 12:54:24)
Uchwała Nr XI/116/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 12:51:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2011 12:51:45)
Uchwała Nr XI/115/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania nazw ulic w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 14:00:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 14:01:00)
Uchwała Nr XI/114/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:56:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:57:04)
Uchwała Nr XI/113/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:53:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:54:06)
Uchwała Nr XI/112/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:51:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:51:13)
Uchwała Nr XI/111/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:46:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:46:43)
Uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:43:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:43:39)
Uchwała Nr XI/109/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:40:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:40:31)
Uchwała Nr XI/108/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:32:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:37:37)
Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:31:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/10/2011 13:31:18)
Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/10/2011 08:53:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/10/2011 08:53:32)
Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/10/2011 08:41:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/10/2011 08:45:14)
Uchwała Nr X/104/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:28:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:30:04)
Uchwała Nr X/103/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektor
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:25:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:27:52)
UCHWAŁA NR X/102/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:23:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:24:58)
UCHWAŁA NR X/101/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróż
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:20:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:22:31)
Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2011-2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:16:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:19:36)
Uchwała Nr X/99/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:13:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:15:42)
Uchwała Nr X/98/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:10:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:12:28)
Uchwała Nr X/97/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielany.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:07:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:09:30)
Uchwała Nr X/96/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święte.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:05:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:06:48)
Uchwała Nr X/95/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święciec.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:02:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:04:16)
Uchwała Nr X/94/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiny.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:59:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 10:01:42)
Uchwała Nr X/93/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudzica.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:57:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:58:57)
Uchwała Nr X/92/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgór.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:54:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:56:25)
Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pąchów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:52:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:53:51)
Uchwała Nr X/90/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patrzyków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:51:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:51:11)
Uchwała Nr X/89/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:46:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:48:24)
Uchwała Nr X/88/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lichnowo.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:44:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:46:00)
Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:41:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:43:32)
Uchwała Nr X/ 86/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Pole.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:38:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:40:50)
Uchwała Nr X/85/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łęgi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:36:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:38:13)
Uchwała Nr X/84/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Łazy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:33:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:35:42)
Uchwała Nr X/83/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:31:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:33:06)
Uchwała Nr X/82/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konstantynów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:16:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:30:25)
Uchwała Nr X/81/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:12:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:15:50)
Uchwała Nr X/80/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izabelin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:09:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:10:58)
Uchwała Nr X/79/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów Pierwszy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:03:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:08:22)
Uchwała Nr X/78/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów Drugi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:01:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:03:09)
Uchwała Nr X/77/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grąblin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:00:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 09:00:49)
Uchwała Nr X/76/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drążek.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:55:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:58:08)
Uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębicz.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:47:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:49:47)
Uchwała Nr X/74/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzózki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:47:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:47:17)
Uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:39:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:42:03)
Uchwała Nr X/72/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:38:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:38:30)
Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barce.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:33:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:35:10)
Uchwała Nr X/70/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:32:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:32:36)
Uchwała Nr X/69/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:17:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:19:25)
Uchwała Nr X/68/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:13:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:13:59)
Uchwała Nr X/67/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:09:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:44:18)
Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:08:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:08:23)
UCHWAŁA Nr X/65/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:03:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:05:37)
UCHWAŁA Nr X/64/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:01:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/08/2011 08:01:32)
UCHWAŁA NR X/63/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:54:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:55:55)
Uchwała Nr X/62/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kramsk za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:46:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:53:10)
Uchwała Nr X/61/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:31:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:45:10)
Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:02:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:07:47)
Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 13:59:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 14:01:23)
Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2011 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 13:58:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 13:58:29)
Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 13:55:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/08/2011 13:55:15)
UCHWAŁA Nr IX/56/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/08/2011 12:39:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/08/2011 12:39:15)
UCHWAŁA Nr IX/55/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/08/2011 12:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/08/2011 12:32:01)
UCHWAŁA Nr IX/54/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „NAUKA BEZ TRUDNOŚCI”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/08/2011 12:15:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/08/2011 12:15:42)
Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 11:02:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 11:04:26)
Uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 11:01:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 11:09:23)
Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 10:56:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 10:58:33)
UCHWAŁA NR VIII/50/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 10:55:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 11:08:47)
UCHWAŁA NR VIII/49/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 10:48:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 11:07:55)
Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk, jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:28:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:28:58)
Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164 / 09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:15:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:17:21)
UCHWAŁA Nr VIII/46/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2011, określenia ...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:09:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:11:58)
UCHWAŁA Nr VIII/45/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/177/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia ...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:06:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:08:38)
Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:04:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:04:51)
Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:00:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 08:01:59)
Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 w sprawie wniosku dotyczącego zmiany nazwy miejscowości na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 07:58:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2011 07:58:34)
Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/06/2011 15:18:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/06/2011 15:27:01)
Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/118/08 z dnia 28 listopada 2008 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/04/2011 11:36:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/04/2011 11:38:16)
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/04/2011 11:35:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/04/2011 11:35:41)
Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/04/2011 07:45:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/04/2011 07:45:20)
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/03/2011 09:52:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/03/2011 09:52:51)
Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie ustalenia nazwy miejscowości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:28:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:30:37)
Uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:26:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:28:28)
Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:24:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:25:55)
Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 rok w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:22:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:23:00)
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:17:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:20:18)
Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:14:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:16:58)
UCHWAŁA Nr V/30/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:13:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/03/2011 08:14:03)
Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze partnera projektu „Pierwsza kropla z oceanu wiedzy” Nr POKL.09.05.00-30-147/10 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:10:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:12:23)
U C H W A Ł A NR IV/28/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andżelika Łoś
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2011 14:17:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2011 14:19:17)
UCHWAŁA Nr IV/27/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały XXX/129/09 z dnia 06 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” działającego, jako Lokalna Grupa Dzia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:09:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:09:42)
Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie reprezentowania Gminy Kramsk w Związku Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:05:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:07:19)
Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania skarbnika gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:04:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:04:46)
Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:00:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 10:02:07)
Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:58:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:59:35)
Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:54:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:56:11)
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:54:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:54:45)
Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 rok w sprawie budżetu na 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:41:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:49:41)
Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:33:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:39:37)
Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Topolska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:32:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/02/2011 10:32:24)
Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:54:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:54:11)
Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:47:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/02/2011 09:50:56)