logo bip
2012
Uchwała nr XXIV/258/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/102/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:08:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:08:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:08:10)
Uchwała Nr XXIV/257/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:05:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:05:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:05:41)
Uchwała Nr XXIV/256/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:03:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:03:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:03:48)
Uchwała Nr XXIV/255/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:59:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:59:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 09:01:07)
Uchwała nr XXIV/254/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:54:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:54:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:54:28)
Uchwała XXIV/253/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:38:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:38:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:38:43)
Uchwała Nr XXIV/252/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 20
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:34:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:34:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:34:56)
Uchwała Nr XXIV/251/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:25:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:25:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:25:22)
Uchwała Nr XXIV/250/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:22:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:22:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:22:48)
Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:17:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:18:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:18:06)
Uchwała Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:13:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:13:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2013 08:13:11)
Uchwała Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:12:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:12:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:12:32)
Uchwała Nr XXIII/246/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:11:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:11:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:11:06)
Uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2013, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:09:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:09:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:15:01)
Uchwała Nr XXIII/244/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian

Uchwała Nr XXIII/244/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 1.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:06:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:06:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:06:21)
Uchwała Nr XXIII/243/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:02:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:02:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 09:02:10)
Uchwała Nr XXIII/242/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 08:58:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 08:59:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/12/2012 08:59:02)
Uchwała Nr XXII/241/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:28:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:28:01)
Uchwała Nr XXII/240/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:26:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:26:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:26:12)
Uchwała Nr XXII/239/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:24:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:24:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:24:15)
Uchwała Nr XXII/238/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:22:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:22:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:22:22)
Uchwała Nr XXII/237/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wielany.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:20:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:20:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/11/2012 08:20:39)
UCHWAŁA Nr XXII/236/12 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:26:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:26:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:26:16)
Uchwała Nr XXII/235/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:18:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:18:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:18:46)
Uchwała Nr XXII/234/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2013, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:17:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:17:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:17:04)
Uchwała Nr XXII/233/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:15:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:15:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:15:12)
Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:12:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:12:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/11/2012 10:12:43)
Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:27:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:27:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:27:59)
Uchwała Nr XXII/230/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:32:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:32:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:32:09)
Uchwała Nr XXII/229/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:22:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:22:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:22:08)
Uchwała Nr XXI/228/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:23:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:23:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:23:49)
Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:22:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:22:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:22:30)
Uchwała Nr XXI/226/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:15:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:15:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:15:40)
Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:13:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:13:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:13:54)
Uchwała Nr XXI/224/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty zaprzekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:11:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:11:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:55:29)
Uchwała Nr XXI/223/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drążek.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:08:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:08:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:57:41)
Uchwała Nr XXI/222/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:04:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:04:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:04:32)
Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia, na rok 2013, zobowiązania na wykonanie remontu nawierzchni placu rekreacyjnego dla uczniów oraz nawierzchni przejścia przy budynku Szkoły Podstawowej w
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:01:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:01:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 12:59:02)
Uchwała Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 11:58:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 11:58:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 11:58:56)
Uchwała Nr XXI/219/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 11:35:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 11:35:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (03/10/2012 11:59:42)
Uchwała Nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:18:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:18:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:19:03)
Uchwała Nr XX/217/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:16:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:16:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:16:14)
Uchwała Nr XX/216/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:14:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:14:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:14:38)
Uchwała Nr XX/215/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:12:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:12:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:12:28)
Uchwała Nr XX/214/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:17:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:17:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 14:17:40)
Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 13:38:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 13:38:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/12/2012 13:38:40)
Uchwała Nr XX/212/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:09:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:09:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/08/2012 08:09:47)
Uchwała Nr XIX/211/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/06/2012 11:21:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/06/2012 11:21:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/06/2012 11:21:54)
Uchwała Nr XIX/210/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/06/2012 11:19:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/06/2012 11:19:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/06/2012 11:19:42)
Uchwała Nr XVIII/209/12 Rada Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:37:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:37:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:37:34)
Uchwała Nr XVIII/208/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:35:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:35:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:35:53)
Uchwała Nr XVIII/207/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:32:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:33:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:33:05)
Uchwała Nr XVIII/206/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/67/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:30:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:31:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:31:07)
Uchwała Nr XVIII/205/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/66/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:28:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:29:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:29:04)
Uchwała Nr XVIII/204/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (20/06/2012 10:34:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (20/06/2012 10:34:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (20/06/2012 10:34:26)
Uchwała Nr XVIII/203/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Budowa szkolnego placu zabaw w Anielewie” w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:25:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:25:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:25:46)
Uchwała Nr XVIII/202/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Patrzykowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:23:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:23:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:23:29)
Uchwała Nr XVIII/201/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Helenowie Drugim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:20:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:20:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:20:39)
Uchwała Nr XVIII/200/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Święćcu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:17:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:17:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:17:43)
Uchwała Nr XVIII/199/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Bilczewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:14:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:14:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:14:45)
Uchwała Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:03:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:03:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:03:16)
Uchwała Nr XVIII/197/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:01:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:01:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 11:01:28)
Uchwała Nr XVIII/196/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 10:59:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 10:59:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2012 10:59:24)
Uchwała Nr XVII/195/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:06:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:06:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:06:06)
Uchwała Nr XVII/194/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:04:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:04:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:04:25)
Uchwała Nr XVII/193/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:02:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:02:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 14:02:04)
Uchwała Nr XVII/192/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:58:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:58:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:58:15)
Uchwała Nr XVII/191/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/11 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:55:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:56:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:56:02)
Uchwała Nr XVII/190/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:53:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:53:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:53:37)
Uchwała Nr XVII/189/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/04/2012 07:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (19/04/2012 07:51:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/04/2012 07:51:06)
Uchwała Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/04/2012 07:46:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (19/04/2012 07:46:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/04/2012 07:46:31)
Uchwała nr XVII/187/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. „STREFA REKREACJI- STREFA INTEGRACJI- STREFA BEZPIECZEŃSTWA, czyli jak stary zdewastowany plac zmienił się w teren...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:50:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:50:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:50:58)
Uchwała Nr XVII/186/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:48:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:48:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:48:03)
Uchwała Nr XVII/185/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:45:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:45:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:45:59)
Uchwała Nr XVII/184/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Trzcińskiego w Helenowie Drugim.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:42:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:42:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:42:58)
Uchwała Nr XVII/183/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:40:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:40:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:40:38)
Uchwała Nr XVII/182/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:37:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:37:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:37:58)
Uchwała Nr XVII/181/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:35:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:35:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:35:18)
Uchwała Nr XVII/180/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:32:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:32:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:32:52)
Uchwała Nr XVII/179/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:29:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:29:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:29:33)
Uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:26:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:27:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/04/2012 13:27:16)
Uchwała Nr XVI/177/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:06:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:06:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:06:59)
Uchwała nr XVI/176/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych p
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:04:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:05:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:05:12)
Uchwała Nr XVI/175/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:02:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:03:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:03:01)
Uchwała Nr XVI/174/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:00:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:00:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 12:00:44)
Uchwała Nr XVI/173/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącej w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:58:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:58:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:58:33)
Uchwała Nr XVI/172/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:56:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:56:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:56:23)
Uchwała Nr XVI/171/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:44:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:44:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:44:20)
Uchwała Nr XVI/170/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:44:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:44:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:44:24)
Uchwała Nr XVI/169/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Licealnego w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:40:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:40:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:40:58)
Uchwała Nr XVI/168/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:38:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:38:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:38:52)
Uchwała Nr XVI/167/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:34:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:34:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:34:34)
Uchwała nr XVI/166/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu..
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:31:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:31:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/03/2012 11:31:46)
Uchwała Nr XV/165/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:45:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:45:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:45:22)
Uchwała Nr XV/164/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:43:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:43:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:43:22)
Uchwała Nr XV/163/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wykazie urzędowych nazw miejscowości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:41:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:41:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:41:20)
Uchwała Nr XV/162/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:39:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:39:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:39:20)
Uchwała Nr XV/161/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:36:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:37:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:37:00)
Uchwała Nr XV/160/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:34:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:34:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/02/2012 08:34:25)
Uchwała Nr XV/159/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:10:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:15:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:15:24)
Uchwała Nr XV/158/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:26:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:26:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/03/2012 10:26:55)