logo bip
2013
Uchwała XXXIV/329/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:40:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:41:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:41:04)
Uchwała Nr XXXIV/328/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:39:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:39:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:39:24)
Uchwała Nr XXXIV/327/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:37:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:37:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/02/2014 07:58:27)
Uchwała Nr XXXIV/326/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:37:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:37:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:37:02)
Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:34:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:34:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:34:19)
Uchwała Nr XXXIV/324/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:32:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:32:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:32:36)
Uchwała Nr XXXIV/323/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:30:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:30:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:30:53)
Uchwała Nr XXXIII/321/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:28:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:28:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:28:52)
Uchwała Nr XXXIII/320/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:22:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:22:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:22:16)
Uchwała Nr XXXIII/319/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:20:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:20:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:20:18)
Uchwała Nr XXXIII/318/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:17:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:17:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/01/2014 12:17:55)
Uchwała Nr XXXII/315/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:21:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:21:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:21:18)
Uchwała XXXII/314/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:18:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:18:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:18:57)
Uchwała Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2014, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z och
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:15:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:15:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:15:07)
Uchwała Nr XXXII/312/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:12:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:13:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:13:29)
Uchwała Nr XXXII/311/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:11:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:11:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:11:43)
Uchwała Nr XXXII/310/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:09:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:10:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:10:06)
Uchwała Nr XXXII/309/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:08:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:08:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:08:23)
Uchwała Nr XXXII/308/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:06:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:06:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:06:10)
Uchwała Nr XXXII/306/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:04:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:04:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 15:04:05)
Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 z okazji obchodów Jubileuszu 40 – lecia Gminy Kramsk utworzonej na mocy uchwały Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gm
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:16:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:16:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2013 10:55:53)
Uchwała Nr XXXI/304/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nieurzędowej nazwy miejscowości „Tury” na urzędową nazwę miejscowości „Borki”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:13:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:13:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:13:44)
Uchwała nr XXXI/303/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:11:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:11:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:11:52)
Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:08:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:08:02)
Uchwała Nr XXXI/301/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Drążek.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:05:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:05:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:05:43)
Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:03:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:03:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:03:21)
Uchwała Nr XXXI/299/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:00:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:00:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:00:48)
Uchwała Nr XXXI/297/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXVI/269/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie gospodarki odpad
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:58:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:58:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 11:09:48)
Uchwała Nr XXXI/296/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat i warunków zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:56:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:56:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:56:49)
Uchwała Nr XXXI/295/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011r.,
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:54:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:54:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:54:21)
Uchwała Nr XXXI/294/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:51:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:51:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:51:19)
Uchwała Nr XXXI/293/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 październik 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:49:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:49:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:49:34)
Uchwała Nr XXXI/292/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:47:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:47:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/10/2013 10:47:35)
Uchwała Nr XXX/291/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/09/2013 13:59:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/09/2013 13:59:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/10/2013 12:12:46)
Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/09/2013 13:54:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/09/2013 13:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/09/2013 13:55:00)
Uchwała nr XXIX/289/13 z dnia 09 lipca 2013 roku Rady Gminy Kramsk w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:19:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:20:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:20:00)
Uchwała Nr XXIX/288/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:18:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:18:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:18:14)
Uchwała Nr XXIX/287/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:16:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:16:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:16:08)
Uchwała Nr XXIX/286/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:14:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:14:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:14:24)
Uchwała Nr XXIX/285/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu pn. „Zakup instrumentów oraz organizacja warsztatów szkoleniowych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kramsku”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:12:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:12:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:12:31)
Uchwała Nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:10:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:10:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:10:32)
Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:01:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:01:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 13:01:18)
Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:56:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:56:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/08/2013 08:44:13)
Uchwała Nr XXIX/281/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjne
Uchwała Nr XXIX/281/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:53:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:53:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:53:19)
Uchwała Nr XXVIII/280/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/07/2013 12:28:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/07/2013 12:28:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/07/2013 12:28:11)
Uchwała Nr XXVIII/279/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/07/2013 12:26:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/07/2013 12:26:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/07/2013 12:26:24)
Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:27:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:27:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:27:05)
Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektoró
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:08:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:08:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:08:33)
Uchwała Nr XXVII/276/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:05:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:05:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:05:39)
Uchwała Nr XXVII/275/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:04:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:04:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:04:04)
Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:01:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:01:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 12:01:55)
Uchwała Nr XXVII/273/13 Rady Gminy w Kramsku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5236/1 położonej w obrębie Grąblin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 11:58:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 11:58:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 11:58:45)
Uchwała Nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 11:56:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 11:56:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/05/2013 11:56:24)
Uchwała Nr XXVII/271/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:22:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:22:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/07/2013 12:22:36)
Uchwała Nr XXVI/270/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 09:03:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 09:03:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 09:03:41)
Uchwała Nr XXVI/269/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 09:01:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 09:01:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 09:01:20)
Uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/132/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej pr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:59:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:59:09)
Uchwała Nr XXVI/267/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2013.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:56:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:56:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:56:48)
Uchwała Nr XXVI/266/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konstantynów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:55:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:54:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:54:59)
Uchwała nr XXVI/265/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:51:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:51:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:51:37)
Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2013-2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:49:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:49:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/03/2013 08:49:38)
Uchwała Nr XXV/263/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu na 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 13:03:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 13:03:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 13:03:57)
Uchwała Nr XXV/262/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:45:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:45:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:45:55)
Uchwała nr XXV/261/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wysokie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:39:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:39:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:39:56)
Uchwała nr XXV/260/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:37:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:37:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:37:44)
U C H W A Ł A Nr XXV/259/13 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy K

UCHWAŁA Nr  XXV/259/13 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk, z dnia 18 czerwca 1998 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:32:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:32:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/02/2013 12:32:54)