logo bip
2014 VII kadencja

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:23:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:24:00)
Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:22:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:22:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:22:25)
Uchwała III/13/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:15:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:15:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:15:26)
Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:06:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:06:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/12/2014 13:06:06)
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 12:40:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 12:40:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 12:40:03)
Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 10:55:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 10:55:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 10:55:11)
Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:58:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:58:42)
Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:56:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:56:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:56:58)
Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:53:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:54:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:54:48)
Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:52:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:52:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:52:22)
Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:49:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:50:00)
Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:48:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:48:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:48:29)
Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:46:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:46:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/12/2014 08:46:11)