logo bip
2014
Uchwała Nr XLIV/396/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/11/2014 14:38:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (19/11/2014 14:38:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/11/2014 14:44:05)
Uchwała Nr XLIII/394/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/321/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:18:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:18:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:18:56)
Uchwała Nr XLIII/393/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych oraz ceny za odpady komunalne niewymienione w innych grupach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:17:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:17:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:17:04)
Uchwała Nr XLIII/392/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk, zabudowanej budynkiem usługowym, położonym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:15:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:15:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:15:13)
Uchwała Nr LXIII/391/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Drążek.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:13:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:13:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:13:16)
Uchwała Nr LXIII/390/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2015, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z och
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:11:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:11:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:11:18)
Uchwała Nr XLIII/389/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:09:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:09:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:09:25)
Uchwała Nr XLIII/388/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzicy, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:07:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:07:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:07:48)
Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:05:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:05:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:05:53)
Uchwała Nr XLIII/386/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:03:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:03:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:03:44)
Uchwała Nr XLIII/385/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:00:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:01:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 14:01:29)
Uchwała Nr XLIII/384/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:59:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:59:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:59:40)
Uchwała Nr XLIII/383/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” na uchwałę Nr XXXIV/327/13 Rady G
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:51:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:52:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:52:02)
Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych – podstawą rozwoju nowoczes
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:50:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:50:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:50:08)
Uchwała Nr XLIII/381/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:47:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:47:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:47:55)
Uchwała Nr XLIII/380/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub ca
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:45:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:45:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/11/2014 13:45:52)
Uchwała Nr XLII/378/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/09/2014 08:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (25/09/2014 08:03:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/09/2014 08:03:36)
Uchwała Nr XLII/377/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (25/09/2014 08:01:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (25/09/2014 08:01:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/09/2014 08:01:17)
Uchwała Nr XLI/375/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:24:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:24:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:24:05)
Uchwała Nr XLI/374/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/273/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:22:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:22:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:22:14)
Uchwała Nr XLI/373/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:20:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:20:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:20:23)
Uchwała nr XLI/372/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr XXXIV/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:16:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:16:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:17:58)
Uchwała nr XLI/371/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:14:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:14:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:14:33)
Uchwała Nr XLI/370/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:12:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:12:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:18:14)
Uchwała Nr XLI/369/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:09:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:09:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/09/2014 08:09:40)
Uchwała Nr XL/367/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:39:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:39:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:39:42)
UCHWAŁA NR XL/365/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 lipca 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Stefańska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:29:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:29:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:37:23)
Uchwała Nr XXXIX/364/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:26:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:26:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:26:48)
Uchwała Nr XXXIX/363/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:24:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:24:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:24:42)
Uchwała Nr XXXIX/362/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:22:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:22:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (24/07/2014 09:22:59)
Uchwała Nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:59:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:59:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:56:57)
Uchwała Nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:47:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:47:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:56:50)
Uchwała Nr XXXVIII/359/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Konstantynów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:55:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:55:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:55:45)
Uchwała Nr XXXVIII/358/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:54:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:54:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:54:16)
Uchwała Nr XXXVIII/357/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowite
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:52:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:52:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:52:44)
Uchwała Nr XXXVIII/356/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:51:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:51:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/06/2014 13:51:05)
Uchwała nr XXXVII/355/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 10:00:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 10:00:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 10:00:13)
Uchwała Nr XXXVII/354/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXI/227/12 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:58:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:58:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:58:21)
Uchwała Nr XXXVII/353/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie budowy pomnika w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:56:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:56:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:56:04)
Uchwała Nr XXXVII/352/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:54:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:54:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:54:07)
Uchwała Nr XXXVII/351/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej 3210P Licheń Stary – Grąblin w miejscowości Grąblin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:51:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:52:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:52:01)
Uchwała Nr XXXVII/350/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:49:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:49:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:49:18)
Uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:42:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:42:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 14:02:17)
Uchwała Nr XXXVII/348/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pn. „Mogę pracować-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:47:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:47:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:47:12)
Uchwała Nr XXXVII/347/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowit
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:44:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:44:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:44:47)
Uchwała Nr XXXVII/346/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:41:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:41:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:41:37)
Uchwała Nr XXXVII/345/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów, Rudzica gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:39:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:39:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 09:39:35)
Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:53:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:53:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:53:31)
Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:51:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:51:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:51:39)
Uchwała Nr XXXVI/342/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:46:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:46:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:46:22)
Uchwała Nr XXXVI/341/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejsc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:44:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:44:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:44:30)
Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 12:16:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 12:16:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (04/04/2014 12:17:57)
Uchwała Nr XXXVI/339/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:41:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:41:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/03/2014 12:41:39)
Uchwała Nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 rokU w sprawie budżetu na 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:34:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:34:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 14:02:54)
Uchwała Nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:21:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 13:21:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2014 14:02:47)
Uchwała Nr XXXV/336/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:59:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:59:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:59:30)
Uchwała Nr XXXV/335/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:57:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:57:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:57:57)
Uchwała Nr XXXV/334/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywno
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:56:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:56:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:56:09)
Uchwała Nr XXXV/333/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:54:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:54:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:54:40)
Uchwała Nr XXXV/332/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:52:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:52:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:52:48)
Uchwała Nr XXXV/331/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:50:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:50:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:50:47)
Uchwała Nr XXXV/330/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk, zabudowanej budynkiem usługowym, położonym w Kra
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:48:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:48:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/01/2014 11:48:54)