logo bip
2015

Uchwała XVI/84/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:54:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:54:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:54:44)
Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2016 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:53:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:53:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:53:30)
Uchwała Nr XVI/82/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:51:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:51:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:51:54)
Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:42:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:42:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:42:19)
Uchwała Nr XVI/80/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kramsk na lata 2015 - 2032”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:40:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:40:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:40:41)
Uchwała Nr XVI/79/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017” wraz z prognozą oddziaływania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:39:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:39:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/01/2016 11:39:23)
Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 11:38:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 11:38:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 11:40:14)
Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudzień 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 11:33:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 11:33:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 11:40:04)
Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/12/2015 13:30:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/12/2015 13:30:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (31/12/2015 12:29:56)
Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (31/12/2015 12:28:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (31/12/2015 12:28:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (31/12/2015 12:28:46)
Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (31/12/2015 12:25:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (31/12/2015 12:25:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (31/12/2015 12:29:08)
Uchwała nr XIV/73//15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:36:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:36:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:36:57)
Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:34:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:34:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:34:49)
Uchwała nr XIV/71/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:31:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:31:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:31:53)
Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2016, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną,
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:30:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:30:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:30:11)
Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:16:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:16:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:16:10)
Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:14:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:14:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:14:05)
Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:11:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:11:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:11:58)
Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:09:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:09:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:09:50)
Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:04:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:04:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:04:11)
Uchwała Nr XIV/63/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:34:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:34:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:38:21)
Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie objęcia udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:01:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:01:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 12:01:08)
Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 11:55:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 11:55:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 11:55:54)
Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów i Rudzica gm. Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 11:50:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 11:50:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (27/11/2015 11:50:58)
Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzica.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:44:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:44:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:44:15)
Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pt. „ Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób z ter
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:42:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:42:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:42:37)
Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:40:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:40:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:40:51)
Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2016 - 2019.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:39:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:39:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:39:12)
Uchwała XII/55/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:36:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:37:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:37:10)
Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:33:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:33:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:33:47)
Uchwała Nr XII/53/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:31:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:32:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/11/2015 09:32:05)
Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/07/2016 14:00:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/07/2016 14:00:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/07/2016 14:26:50)
Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie określenia regulaminu konsultacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:05:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:07:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:07:26)
Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:04:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:05:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:05:23)
Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:01:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:03:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:03:35)
Uchwała Nr XI/46/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:00:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:01:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:01:05)
Uchwała Nr XI/45/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna gm. Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 07:57:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 07:58:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/09/2015 08:01:38)
Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:34:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (09/09/2015 13:34:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:34:04)
Uchwała Nr X/43/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:32:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (09/09/2015 13:32:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:32:24)
Uchwała Nr X/42/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:30:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: (09/09/2015 13:30:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:30:41)
Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:38:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: (09/09/2015 13:37:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/09/2015 13:38:42)
Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:46:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:46:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:46:42)
Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:44:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:44:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:44:14)
Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:42:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:42:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:42:31)
Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:40:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:40:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:40:52)
Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:38:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:38:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/07/2015 11:38:07)
Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:37:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:37:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:37:44)
Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2014.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:36:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:36:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:36:19)
Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:34:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:34:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (18/06/2015 11:34:51)
Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:45:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:45:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:45:03)
Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:43:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:43:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/06/2015 13:59:29)
Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:38:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:38:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:41:15)
Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:32:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:32:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (29/05/2015 14:32:19)
Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/04/2015 13:49:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/04/2015 13:49:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/04/2015 13:49:15)
Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/04/2015 13:39:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/04/2015 13:39:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/04/2015 13:39:36)
Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku w okresie programowania 2014
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:12:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:12:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:12:58)
Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:11:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:11:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:11:09)
Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:08:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:08:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:08:53)
Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kramsk, przyz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:07:00)
Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:03:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:03:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:03:19)
Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:01:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:01:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/02/2015 14:01:44)
Uchwała Nr IV/19//2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/01/2015 14:54:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/01/2015 14:54:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/01/2015 14:54:53)
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/01/2015 14:44:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/01/2015 14:44:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/01/2015 14:45:12)
Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/02/2015 11:49:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/02/2015 11:49:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/02/2015 11:50:37)
Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/02/2015 11:44:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/02/2015 11:44:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/02/2015 11:44:41)