logo bip
2016
Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:33:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:33:00)
Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:27:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:27:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/03/2017 14:20:50)
Uchwała Nr XXV/145/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2017 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:58:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:58:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:39:13)
Uchwała Nr XXV/144/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:57:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:57:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:57:08)
Uchwała XXV/143/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:55:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:55:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:55:09)
Uchwała Nr XXV/142/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzicy, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:53:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:53:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:53:20)
Uchwała Nr XXV/141/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:51:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:51:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:51:17)
Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:47:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:47:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (05/01/2017 14:47:27)
Uchwała Nr XXV/139/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:18:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:18:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:18:54)
Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:10:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:10:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:11:53)
Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:55:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:55:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:55:20)
Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu pn. „E- samorząd narzędziem partycypacji społecznej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:53:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:53:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:53:50)
Uchwała Nr XXIV/135/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:52:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:52:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:52:13)
Uchwała Nr XXIV/134/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków E
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:50:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:50:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:50:37)
Uchwała Nr XXIV/133/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Konińskiej Izby Gospodarczej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:49:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:49:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:49:07)
Uchwała Nr XXIV/132/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2017, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:47:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:47:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:47:34)
Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:46:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:46:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:46:05)
Uchwała Nr XXIV/130/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2017, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:44:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:44:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:44:05)
Uchwała Nr XXIV/129/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:42:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:42:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:42:29)
Uchwała Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:40:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:40:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:40:09)
Uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:37:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:37:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:37:59)
Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:32:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:32:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:32:58)
Uchwała Nr XXIII/125/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:19:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:19:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:19:28)
Uchwała nr XXIII/124/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w gminie Kramsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:17:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:17:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:17:49)
Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie...
Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strumyk obręb Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:13:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:13:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:13:35)
Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:11:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:11:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:11:41)
Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:07:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:07:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 13:07:19)
Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:39:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:39:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:39:37)
Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:37:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:37:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:37:52)
Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:32:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:32:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:32:09)
Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:33:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:33:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:33:38)
Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:29:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:29:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:29:49)
Uchwała nr XXII/114/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:28:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:28:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (16/09/2016 13:28:03)
Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:50:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:50:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:50:45)
Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wysokiem”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:49:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:49:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:49:22)
Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia plenerowego dla miejscowości Helenów Drugi”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:47:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:47:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:47:41)
Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „ Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Dziecięcego Dzieci Kujaw z Kramska”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:46:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:46:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:46:17)
Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Patrzykowie na rzecz Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:43:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:43:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/08/2016 14:43:31)
Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:27:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:27:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:27:56)
Uchwała Nr XX/107/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:43:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:43:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (28/06/2016 14:07:05)
Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2015.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:41:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:41:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:41:44)
Uchwała Nr XX/105/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:40:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:40:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (22/06/2016 07:40:18)
Uchwała nr XIX/104/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:20:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:20:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:20:47)
Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:15:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:15:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:15:40)
Uchwała Nr XIX/102/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępc
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:13:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:13:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (03/06/2016 09:13:28)
Uchwała Nr XVIII/101/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Helenów Drugi.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 15:00:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 15:00:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 15:00:46)
Uchwała Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:59:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:59:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:59:24)
Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:58:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:58:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:58:13)
Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:56:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:56:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (09/05/2016 09:58:39)
Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:55:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:55:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (26/07/2016 15:01:05)
Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania przez Gminę Kramsk Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:53:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:53:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/05/2016 14:53:22)
Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:23:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:23:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:23:14)
Uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:17:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (22/09/2016 15:17:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/01/2017 14:48:06)
Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przy naborze kandydat
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:49:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:49:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:49:08)
Uchwała Nr XVII/92/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przy naborze kandydat
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:47:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:47:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:49:35)
Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:45:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:45:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:45:48)
Uchwała Nr XVII/90/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:44:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:44:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:44:25)
Uchwała Nr XVII/89/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:42:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:42:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:42:36)
Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:40:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:40:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:40:08)
Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:48:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:48:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:48:28)
Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:42:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:42:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/03/2016 10:42:59)
Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:38:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:38:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (16/03/2016 07:51:17)