logo bip
2017
Uchwała XXXVI/236/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:29:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:29:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:29:45)
Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:28:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:28:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:28:32)
Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:26:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:26:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:26:30)
Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:23:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:23:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:23:55)
Uchwała Nr XXXVI/232/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2018 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:21:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:21:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/01/2018 14:21:48)
Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 12:05:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 12:05:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 12:05:01)
Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 11:57:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 11:57:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 11:57:22)
Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 11:53:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 11:53:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (11/01/2018 12:07:22)
Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kramsku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:08:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:08:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:08:52)
Uchwała Nr XXXV/227/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2017-2021.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:07:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:07:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:07:36)
Uchwała Nr XXXV/226/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Strumyk obręb geodezyjny Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:05:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:05:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:05:43)
Uchwała nr XXXV/225/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 20.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:04:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:04:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:04:25)
Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2015-2018”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:03:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:03:06)
Uchwała Nr XXXV/223/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 201
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:01:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:01:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 15:01:40)
Uchwała Nr XXXV/222/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kramsk a Miastem Konin celem przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbioroweg
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:37:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:37:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:37:27)
Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:13:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:13:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:18:36)
Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:10:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:10:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:10:32)
Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:35:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:35:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:35:53)
Uchwała Nr XXXV/217/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:34:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:34:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:34:35)
Uchwała Nr XXXV/216/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:32:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:32:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/12/2017 14:32:46)
Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:25:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:25:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:25:04)
Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku na rzecz Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:23:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:23:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:23:40)
Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków, obręb geodezyjny Patrzyków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:21:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:21:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:21:51)
Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2018, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z...
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:17:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:17:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:19:31)
Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”
Uchwała Nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:13:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:13:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:13:33)
Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:10:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:10:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:10:59)
Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:09:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:09:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:09:39)
Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz wprowadzenia zwolnień.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:08:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:08:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:08:21)
Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:08:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:08:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:08:34)
Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:07:00)
Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:05:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:05:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:05:47)
Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:04:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:04:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:04:17)
Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:02:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:02:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:02:59)
Uchwała Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:00:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:00:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:00:28)
Uchwała Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:59:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:59:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 11:01:28)
Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3210P na odcinku Wola Podłężna – Rudzica.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:57:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:57:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:57:44)
Uchwała Nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:55:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:55:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (23/10/2017 10:55:57)
Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (02/11/2017 12:31:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (02/11/2017 12:31:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (02/11/2017 12:33:44)
Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (02/11/2017 12:27:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (02/11/2017 12:27:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (02/11/2017 12:33:35)
Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:04:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:04:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/11/2017 13:04:56)
Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem oraz przejęcia jej należności i zobowiązań
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:48:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:48:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:48:29)
Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie oraz przejęcia jej należności i zobowi
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:45:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:45:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:46:14)
Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej oraz przejęcia jej należności i zobowiąza
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:44:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:44:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:46:36)
Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku oraz przejęcia jej należności i zobowiązań p
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:42:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:42:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:42:17)
Uchwała Nr XXXII/189/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem wchodzącego w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Wysokiem oraz prze
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:39:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:39:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:39:58)
Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowany
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:36:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:36:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:36:31)
Uchwała Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:34:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:34:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:34:56)
Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:31:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:31:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:31:51)
Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:23:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:23:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:33:01)
Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na cele realizacji projektu pt. "Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI " nr RPWP.08.01.02-30-0052/16
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:19:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:19:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:20:44)
Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalnoś
Uchwała Nr XXXII/182/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:12:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:12:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:12:48)
Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:10:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:10:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/09/2017 09:10:21)
Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:04:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:04:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:04:52)
Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:01:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:01:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (12/01/2018 11:01:08)
Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:44:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:44:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:44:29)
Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2016.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:43:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:43:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:43:01)
Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:41:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:41:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (21/06/2017 13:41:11)
Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Grąblin.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 14:02:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 14:02:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 14:02:32)
Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 14:00:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 14:00:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 14:00:49)
Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:59:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:59:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:59:29)
Uchwała Nr XXX/172/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:53:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:53:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:53:39)
Uchwała Nr XXX/171/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:52:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:52:00)
Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/06/2017 13:15:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/06/2017 13:15:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/06/2017 13:16:44)
Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/06/2017 07:46:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/06/2017 07:46:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/06/2017 13:33:27)
Uchwała nr XXX/168/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:50:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:50:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:50:36)
Uchwała nr XXX/167/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:46:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:46:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/06/2017 13:46:33)
Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/04/2017 12:39:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/04/2017 12:39:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/04/2017 12:45:12)
Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/04/2017 12:43:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/04/2017 12:43:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/04/2017 12:43:39)
Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (06/04/2017 13:47:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (06/04/2017 13:47:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (06/04/2017 13:47:55)
Uchwała Nr XXVIII/163/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konin i Gminą Krzymów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:21:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:21:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:21:19)
Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający zezwolenie i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opr
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:19:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:19:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:25:43)
Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:17:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:17:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:17:33)
Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolny
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:15:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:15:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:15:37)
Uchwała Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:08:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:08:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:08:14)
Uchwała Nr XXVIII/158/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:06:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:06:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:06:14)
Uchwała Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:04:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:04:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/07/2017 08:04:04)
Uchwała Nr XXVII/156/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:16:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:16:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:16:22)
Uchwała Nr XXVII/155/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:15:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:15:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:15:02)
Uchwała Nr XXVII/154/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Kramsk dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:11:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:11:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:11:52)
Uchwała Nr XXVII/153/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:09:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:09:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:09:38)
Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rudzica.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:08:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:08:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:08:23)
Uchwała Nr XXVII/151/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:06:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:06:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:06:42)
Uchwała XXVII/150/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:04:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:04:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (10/03/2017 08:04:43)
Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/03/2017 10:17:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/03/2017 10:17:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/03/2017 10:17:32)
Uchwała Nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (17/03/2017 10:12:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (17/03/2017 10:12:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (17/03/2017 10:19:30)