logo bip
2018
Uchwała Nr XLV/288/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Podgór.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/11/2018 09:34:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/11/2018 09:34:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/11/2018 09:34:34)
Uchwała Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 13:19:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 13:19:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 13:19:50)
Uchwała Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie statutu Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:37:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:37:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:37:57)
Uchwała Nr XLIV/285/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:29:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:29:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:33:54)
Uchwała Nr XLIV/284/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018-2023.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:26:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:26:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:34:45)
Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:32:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:32:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (26/10/2018 12:34:10)
Uchwała nr XLII/274/2018 Rady gminy kramsk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/08/2018 13:47:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/08/2018 13:47:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/08/2018 13:47:15)
Uchwała Nr XLII/272/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (07/08/2018 13:45:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (07/08/2018 13:45:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (07/08/2018 13:45:56)
Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:49:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:49:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:49:45)
Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:47:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:47:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:47:55)
Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:45:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:45:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (19/06/2018 09:45:55)
Uchwała nr XL/267/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (13/06/2018 08:41:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (13/06/2018 08:41:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (13/06/2018 08:41:36)
Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:16:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:16:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:16:58)
Uchwała Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:15:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:15:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:15:35)
Uchwała Nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:12:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:12:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:12:21)
Uchwała Nr XXXIX/262/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:10:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:10:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:13:39)
Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:08:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:08:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:08:44)
Uchwała Nr XXXIX/260/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:07:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:07:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 09:07:15)
Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:30:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:30:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:30:42)
Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:25:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:25:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:25:13)
Uchwała Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:12:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:12:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:12:29)
Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:10:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:10:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:10:36)
Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:08:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:08:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:08:37)
Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 14:20:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 14:20:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 14:21:59)
Uchwała Nr XXXVIII/253/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:06:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:06:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (06/04/2018 14:06:58)
Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:30:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:30:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:30:44)
Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:29:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:29:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:29:29)
Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym, doradcom zawodowym oraz nauczy
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:28:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:28:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:28:13)
Uchwała nr XXXVII/249/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki ok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:26:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:26:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:26:38)
Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2018.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:25:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:25:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:25:50)
Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:23:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:23:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:23:41)
Uchwała Nr XXXVII/246/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:22:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:22:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:22:17)
Uchwała Nr XXXVII/245/18 Rada Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:20:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:20:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:20:37)
Uchwała Nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bilczew.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:19:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:19:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:19:16)
Uchwała Nr XXXVII/243/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:17:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:17:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:17:58)
Uchwała Nr XXXVII/242/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:16:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:16:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:16:35)
Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 14:08:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 14:08:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 14:10:23)
Uchwała Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:13:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:13:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:13:32)
Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:20:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:20:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:20:57)
Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marianna Desecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:15:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:15:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (30/05/2018 11:40:45)
Uchwała nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marlena Przedwojska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:09:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:09:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (01/03/2018 15:09:54)