logo bip
Rejestr zmian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114  
DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w m. PatrzykówZapisanie dokumentu 446722/06/2018 13:32:34 Barbara Błaszczyk
Ogłoszenie wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w m. PatrzykówZapisanie dokumentu 446722/06/2018 13:27:23 Barbara Błaszczyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi w Woli Podłężnej ul. Pod Lipami, Gmina Kramsk.Zapisanie dokumentu 446621/06/2018 14:34:48 Karol Dolański Informatyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przebudowa drogi w Woli Podłężnej ul. Pod Lipami, Gmina Kramsk.Zapisanie dokumentu 446621/06/2018 14:17:20 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 431820/06/2018 13:33:17 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 431820/06/2018 10:26:51 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 446519/06/2018 09:49:48 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2017.Zapisanie dokumentu 446419/06/2018 09:47:57 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.Zapisanie dokumentu 446319/06/2018 09:45:57 Karol Dolański Informatyk
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” letni wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniem i patologiom społecznym w roku 2017.Zapisanie dokumentu 446219/06/2018 09:41:42 Karol Dolański Informatyk
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” letni wypoczynek dzieci i młodzieży wraz z przeciwdziałaniem uzależnieniem i patologiom społecznym w roku 2017.Zapisanie dokumentu 446219/06/2018 09:28:24 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”.Zapisanie dokumentu 445418/06/2018 13:18:58 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”.Zapisanie dokumentu 445418/06/2018 13:17:28 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr SO-0951/ 61/D/6/K0/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii 0 możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kramsk na 2018 rok.Zapisanie dokumentu 446118/06/2018 12:30:51 Karol Dolański Informatyk
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kramsk za cały rok 2017.Zapisanie dokumentu 446018/06/2018 11:06:23 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 445918/06/2018 11:04:22 Karol Dolański Informatyk
Oświadczenia majątkowe radnych za cały rok 2017.Zapisanie dokumentu 445818/06/2018 11:02:20 Karol Dolański Informatyk
Oświadczenia majątkowe radnych za cały rok 2017.Zapisanie dokumentu 445818/06/2018 11:00:12 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 445718/06/2018 10:59:25 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 445718/06/2018 10:59:02 Karol Dolański Informatyk
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.Zapisanie dokumentu 445615/06/2018 13:37:02 Karol Dolański Informatyk
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.Zapisanie dokumentu 445615/06/2018 13:36:31 Karol Dolański Informatyk
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2018 r. VII kadencja.Zapisanie dokumentu 438115/06/2018 13:33:46 Karol Dolański Informatyk
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacanie oferty różnych form pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych. Półkolonia letnia.Zapisanie dokumentu 445514/06/2018 17:12:33 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”.Zapisanie dokumentu 445413/06/2018 11:48:24 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”.Zapisanie dokumentu 445413/06/2018 11:47:04 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”.Zapisanie dokumentu 445413/06/2018 11:42:08 Karol Dolański Informatyk
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2018 r. VII kadencja.Zapisanie dokumentu 438113/06/2018 08:44:12 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XL/267/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 445313/06/2018 08:41:39 Karol Dolański Informatyk
WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.Zapisanie dokumentu 445212/06/2018 14:20:36 Karol Dolański Informatyk