logo bip
Rejestr zmian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102  
DokumentZmianaDataAutor
POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie przystani promowej oraz dojazdów po obu stronach rzeki Warty położonej w pasie drogi powiatowej 3217P..Zapisanie dokumentu 425906/12/2017 11:15:22 Karol Dolański Informatyk
Strona głównaZapisanie dokumentu 360406/12/2017 10:22:39 Karol Dolański Informatyk
Strona głównaZapisanie dokumentu 360406/12/2017 10:20:30 Karol Dolański Informatyk
Strona głównaZapisanie dokumentu 360406/12/2017 10:20:05 Karol Dolański Informatyk
Strona głównaZapisanie dokumentu 360406/12/2017 10:19:22 Karol Dolański Informatyk
Strona głównaZapisanie dokumentu 360406/12/2017 10:18:16 Karol Dolański Informatyk
ZARZĄDZENIE nr 18/2016 Wójta Gminy Kramsk z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Misji Urzędu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 425806/12/2017 08:45:44 Karol Dolański Informatyk
MisjaZapisanie dokumentu 425706/12/2017 08:43:26 Karol Dolański Informatyk
MisjaZapisanie dokumentu 425706/12/2017 08:43:01 Karol Dolański Informatyk
Harmonogram godzin grudzień 2017.Zapisanie dokumentu 425204/12/2017 14:30:02 Karol Dolański Informatyk
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko kierownika referatu ds. oświatowych.Zapisanie dokumentu 425604/12/2017 11:06:43 Karol Dolański Informatyk
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kramsk na stanowisko kierownika referatu ds. oświatowych Urzędu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 425504/12/2017 11:04:20 Karol Dolański Informatyk
Zawiadamia się, że XXXV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w sali narad w Urzędzie Gminy Kramsk. Początek o godzinie 9.00.Zapisanie dokumentu 425404/12/2017 07:31:51 Karol Dolański Informatyk
Zawiadamia się, że XXXV sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 8 grudnia 2017 roku w sali narad w Urzędzie Gminy Kramsk. Początek o godzinie 9.00.Zapisanie dokumentu 425301/12/2017 11:31:47 Barbara Błaszczyk
Harmonogram godzin grudzień 2017.Zapisanie dokumentu 425230/11/2017 13:44:31 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiornikówZapisanie dokumentu 425130/11/2017 13:25:06 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku na rzecz Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 425030/11/2017 13:23:42 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków, obręb geodezyjny Patrzyków.Zapisanie dokumentu 424930/11/2017 13:21:54 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2018, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z...Zapisanie dokumentu 424830/11/2017 13:19:33 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2018, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z...Zapisanie dokumentu 424830/11/2017 13:17:25 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”Zapisanie dokumentu 424730/11/2017 13:15:47 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.Zapisanie dokumentu 424630/11/2017 13:13:35 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Zapisanie dokumentu 424530/11/2017 13:11:01 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.Zapisanie dokumentu 424430/11/2017 13:09:42 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz wprowadzenia zwolnień.Zapisanie dokumentu 424330/11/2017 13:08:23 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.Zapisanie dokumentu 424230/11/2017 13:04:59 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.Zapisanie dokumentu 424230/11/2017 13:04:05 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie przystani promowej oraz dojazdów po obu stronach rzeki Warty położonej w pasie drogi powiatowejZapisanie dokumentu 424123/11/2017 09:55:04 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie przystani promowej oraz dojazdów po obu stronach rzeki Warty położonej w pasie drogi powiatowejZapisanie dokumentu 424123/11/2017 09:53:45 Karol Dolański Informatyk
Przebudowa przystani promowejZapisanie dokumentu 424023/11/2017 09:50:36 Karol Dolański Informatyk