logo bip
Rejestr zmian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116  
DokumentZmianaDataAutor
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi w Rudzicy ul. Świerkowa".Zapisanie dokumentu 451017/08/2018 11:18:49 Karol Dolański Informatyk
Informacja o otwarciu ofert na: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kramsk w roku szkolnym 2018/2019."Zapisanie dokumentu 450916/08/2018 12:05:13 Barbara Błaszczyk
Informacja o otwarciu ofert na: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kramsk w roku szkolnym 2018/2019."Zapisanie dokumentu 450916/08/2018 12:04:43 Barbara Błaszczyk
Informacje o zgłaszaniu kandydatów na radnych.Zapisanie dokumentu 450816/08/2018 07:54:46 Karol Dolański Informatyk
Informacje o zgłaszaniu kandydatów na radnych.Zapisanie dokumentu 450816/08/2018 07:53:56 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej lokalizację sieci elektro energetycznej — linie kablowe i napowietrzne połoZapisanie dokumentu 450714/08/2018 15:10:03 Karol Dolański Informatyk
Lokalizacja sieci elektro energetycznej — linie kablowe i napowietrzne położonej na części działek nr 20/10, 34/6 obręb Osowce oraz 649, 650, 651 642, 643 obręb Dębicz gmina Kramsk.Zapisanie dokumentu 450614/08/2018 15:07:44 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę Podstacji Trakcyjnej Kramsk wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanyZapisanie dokumentu 450514/08/2018 15:06:42 Karol Dolański Informatyk
Budowa Podstacji Trakcyjnej Kramsk wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi dla części działki nr 72/2, obręb Podgór, gmina Kramsk.Zapisanie dokumentu 450414/08/2018 15:05:24 Karol Dolański Informatyk
Budowa Podstacji Trakcyjnej Kramsk wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi dla części działki nr 72/2, obręb Podgór, gmina Kramsk.Zapisanie dokumentu 450414/08/2018 15:04:57 Karol Dolański Informatyk
Uchwały PKW przyjęte na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia br.Zapisanie dokumentu 450314/08/2018 14:30:05 Karol Dolański Informatyk
Harmonogram godzin sierpień 2018.Zapisanie dokumentu 449714/08/2018 12:33:26 Karol Dolański Informatyk
Informacje dot. komitetów wyborczych.Zapisanie dokumentu 450214/08/2018 12:29:36 Karol Dolański Informatyk
Informacje dot. komitetów wyborczych.Zapisanie dokumentu 450214/08/2018 12:28:18 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XLII/274/2018 Rady gminy kramsk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.Zapisanie dokumentu 450107/08/2018 13:47:18 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLII/272/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.Zapisanie dokumentu 450007/08/2018 13:45:58 Karol Dolański Informatyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kramsk w roku szkolnym 2018/2019"Zapisanie dokumentu 449903/08/2018 15:51:56 Barbara Błaszczyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa drogi w Rudzicy ul. Świerkowa"Zapisanie dokumentu 449801/08/2018 11:03:18 Barbara Błaszczyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa drogi w Rudzicy ul. Świerkowa"Zapisanie dokumentu 449801/08/2018 10:59:01 Barbara Błaszczyk
Harmonogram godzin sierpień 2018.Zapisanie dokumentu 449731/07/2018 14:39:20 Barbara Błaszczyk
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym"Zapisanie dokumentu 449630/07/2018 14:42:00 Barbara Błaszczyk
Prezentacja podsumowująca - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023"Zapisanie dokumentu 449525/07/2018 11:09:27 Barbara Błaszczyk
Prezentacja podsumowująca - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023"Zapisanie dokumentu 449525/07/2018 10:58:48 Barbara Błaszczyk
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym"Zapisanie dokumentu 449424/07/2018 12:22:26 Barbara Błaszczyk
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym"Zapisanie dokumentu 449424/07/2018 12:21:31 Barbara Błaszczyk
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Rudzicy ul. Świerkowa"Zapisanie dokumentu 449324/07/2018 12:17:13 Barbara Błaszczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Przebudowa drogi w Woli Podłężnej ul. Nowa".Zapisanie dokumentu 449223/07/2018 15:19:59 Barbara Błaszczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: "Przebudowa drogi w Woli Podłężnej ul. Nowa".Zapisanie dokumentu 449223/07/2018 15:17:21 Barbara Błaszczyk
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi w Rudzicy ul. Świerkowa"Zapisanie dokumentu 449123/07/2018 11:29:10 Barbara Błaszczyk
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2018 r. VII kadencja.Zapisanie dokumentu 438120/07/2018 09:33:14 Karol Dolański Informatyk