logo bip
Rejestr zmian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124  
DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 462607/12/2018 13:24:19 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 201Zapisanie dokumentu 465107/12/2018 09:35:12 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019.Zapisanie dokumentu 465007/12/2018 09:33:28 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Zapisanie dokumentu 464907/12/2018 09:31:56 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.Zapisanie dokumentu 464807/12/2018 09:27:53 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz wprowadzenia zwolnień.Zapisanie dokumentu 464707/12/2018 09:26:27 Karol Dolański Informatyk
DECYZJA NR 9/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej oraz przebudowę istniejących przyłączy na części działek 195/11 , 195/26 obręb Dębicz, gmina Kramsk.Zapisanie dokumentu 464607/12/2018 08:00:40 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 5 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej oraz przebudowę istniejących przyłączy nZapisanie dokumentu 464507/12/2018 07:59:40 Karol Dolański Informatyk
Zamówienia publiczne i konkursyZapisanie dokumentu 365305/12/2018 22:54:08 Barbara Błaszczyk
Zamówienia publiczne i konkursyZapisanie dokumentu 365305/12/2018 22:53:35 Barbara Błaszczyk
Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 464405/12/2018 12:03:02 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.Zapisanie dokumentu 464305/12/2018 12:01:48 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 464205/12/2018 12:00:17 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.Zapisanie dokumentu 464105/12/2018 11:58:49 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.Zapisanie dokumentu 464005/12/2018 11:57:19 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 463905/12/2018 11:55:48 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.Zapisanie dokumentu 463805/12/2018 11:47:21 Karol Dolański Informatyk
2018 VIII kadencjaZapisanie dokumentu 463705/12/2018 11:44:55 Karol Dolański Informatyk
I Sesja Rady Gminy Kramsk (21-11-2018)Zapisanie dokumentu 462803/12/2018 13:42:38 Karol Dolański Informatyk
II Sesja Rady Gminy KramskUsunięcie dokumentu 463003/12/2018 12:58:50 Karol Dolański Informatyk
Sesja Rady Gminy Kramsk (29-11-2018)Zapisanie dokumentu 463603/12/2018 12:57:48 Karol Dolański Informatyk
Harmonogram godzin grudzień 2018.Zapisanie dokumentu 463530/11/2018 14:41:24 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 462629/11/2018 12:47:51 Karol Dolański Informatyk
II Sesja Rady Gminy KramskZapisanie dokumentu 463029/11/2018 08:58:56 Karol Dolański Informatyk
Wójt Gminy Kramsk przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.Zapisanie dokumentu 463427/11/2018 14:45:27 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 462626/11/2018 13:58:41 Barbara Błaszczyk
Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 462626/11/2018 13:58:05 Barbara Błaszczyk
Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 462626/11/2018 10:28:19 Karol Dolański Informatyk
Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 462626/11/2018 09:07:28 Barbara Błaszczyk
Zawiadamia się, że II sesja Rady Gminy Kramsk odbędzie się 29 listopada 2018 roku w sali narad w Urzędzie Gminy Kramsk. Początek o godzinie 09.00.Zapisanie dokumentu 463322/11/2018 11:56:59 Karol Dolański Informatyk