logo bip
Rejestr zmian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110  
DokumentZmianaDataAutor
DECYZJA 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV.Zapisanie dokumentu 439924/04/2018 08:27:00 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV.Zapisanie dokumentu 439824/04/2018 08:25:57 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 24 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV.Zapisanie dokumentu 439724/04/2018 08:25:25 Karol Dolański Informatyk
Wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej.Zapisanie dokumentu 439623/04/2018 10:40:09 Karol Dolański Informatyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Nadbudowa z przebudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu budynku Urzędu GminyZapisanie dokumentu 439516/04/2018 15:00:17 Barbara Błaszczyk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane. Nadbudowa z przebudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu budynku Urzędu GminyZapisanie dokumentu 439516/04/2018 15:00:05 Barbara Błaszczyk
Wójt Gminy Kramsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Stwarzanie mażliwości do integracji społecznej i aktywizacji osób z niepełnaspmwnaścią z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich funkcjonZapisanie dokumentu 439416/04/2018 12:02:59 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 431813/04/2018 13:03:59 Karol Dolański Informatyk
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy 2017 rok.Zapisanie dokumentu 439310/04/2018 13:20:36 Karol Dolański Informatyk
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy 2017 rok.Zapisanie dokumentu 439310/04/2018 13:19:39 Karol Dolański Informatyk
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy 2017 rok.Zapisanie dokumentu 439310/04/2018 13:17:35 Karol Dolański Informatyk
2017Zapisanie dokumentu 439210/04/2018 13:08:16 Karol Dolański Informatyk
2017Zapisanie dokumentu 439210/04/2018 13:07:54 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek — Konin w m. Kramsk, ul. Konińska...Zapisanie dokumentu 439110/04/2018 12:29:35 Karol Dolański Informatyk
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I.Zapisanie dokumentu 439010/04/2018 12:26:06 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 431810/04/2018 12:22:33 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 431809/04/2018 14:53:17 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 9 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, dla czZapisanie dokumentu 438909/04/2018 08:47:44 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 4 kwietnia 2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: „Przebudowę dojazdów do przystani promowej po obu stronach rzeki Warty położonej w pasZapisanie dokumentu 438809/04/2018 08:44:34 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.Zapisanie dokumentu 438706/04/2018 14:12:31 Barbara Błaszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 438606/04/2018 14:10:39 Barbara Błaszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.Zapisanie dokumentu 438506/04/2018 14:08:40 Barbara Błaszczyk
Uchwała Nr XXXVIII/253/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.Zapisanie dokumentu 438406/04/2018 14:07:02 Barbara Błaszczyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ulicy Chopina wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kościelną w Kramsku długości ok. 0,308 km.Zapisanie dokumentu 431604/04/2018 09:37:49 Karol Dolański Informatyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ulicy Chopina wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kościelną w Kramsku długości ok. 0,308 km.Zapisanie dokumentu 431604/04/2018 09:37:12 Karol Dolański Informatyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę ulicy Chopina wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kościelną w Kramsku długości ok. 0,308 km.Zapisanie dokumentu 431604/04/2018 09:36:30 Karol Dolański Informatyk
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Nadbudowę z przebudową oraz zmianą konstrukcji i pokrycia dachu budynku Urzędu Gminy.Zapisanie dokumentu 438304/04/2018 09:33:15 Karol Dolański Informatyk
2018Zapisanie dokumentu 431803/04/2018 12:34:40 Karol Dolański Informatyk
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2018 r. VII kadencja.Zapisanie dokumentu 438103/04/2018 10:21:07 Karol Dolański Informatyk
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2018 r. VII kadencja.Zapisanie dokumentu 438103/04/2018 10:19:18 Karol Dolański Informatyk