logo bip
Rejestr zmian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130  
DokumentZmianaDataAutor
Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.Zapisanie dokumentu 475314/02/2019 15:00:43 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.Zapisanie dokumentu 475814/02/2019 14:57:16 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.Zapisanie dokumentu 475714/02/2019 14:53:29 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.Zapisanie dokumentu 475614/02/2019 14:51:02 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.Zapisanie dokumentu 475514/02/2019 14:43:09 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.Zapisanie dokumentu 475414/02/2019 14:40:58 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.Zapisanie dokumentu 475314/02/2019 14:37:05 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.Zapisanie dokumentu 475214/02/2019 14:32:41 Karol Dolański Informatyk
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: demontaż linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, demontaż stacji transformatorowej Sn/Zapisanie dokumentu 475114/02/2019 14:27:56 Karol Dolański Informatyk
Demontaż linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowej SN-15kV, demontaż stacji transformatorowej Sn/nN oraz budowa stacji SN/nN 15/0,4 kV wraz z jej przesunięciem obręb Patrzyków, gmina Kramsk.Zapisanie dokumentu 475014/02/2019 14:26:00 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XLII/274/2018 Rady gminy kramsk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.Usunięcie dokumentu 474612/02/2019 11:52:36 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLII/272/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.Usunięcie dokumentu 474512/02/2019 11:52:25 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Zapisanie dokumentu 474912/02/2019 11:50:12 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rZapisanie dokumentu 474812/02/2019 11:48:51 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XLIII/277/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Kramsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, orazZapisanie dokumentu 474712/02/2019 11:47:30 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XLII/274/2018 Rady gminy kramsk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.Zapisanie dokumentu 474612/02/2019 11:46:05 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr XLII/274/2018 Rady gminy kramsk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.Zapisanie dokumentu 474612/02/2019 11:45:48 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr XLII/272/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.Zapisanie dokumentu 474512/02/2019 11:44:15 Karol Dolański Informatyk
Skład Rady Gminy VIII kadencjiZapisanie dokumentu 335311/02/2019 16:06:14 Karol Dolański Informatyk
Okólnik o zakazie lokalizowania budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej.Zapisanie dokumentu 474411/02/2019 15:44:27 Karol Dolański Informatyk
Okólnik o zakazie lokalizowania budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej.Zapisanie dokumentu 474411/02/2019 15:43:12 Karol Dolański Informatyk
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019.Zapisanie dokumentu 472207/02/2019 11:19:20 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 474306/02/2019 15:00:48 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 474206/02/2019 14:59:27 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienZapisanie dokumentu 474106/02/2019 14:58:09 Karol Dolański Informatyk
Uchwała Nr V/27/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.Zapisanie dokumentu 474006/02/2019 14:56:40 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.Zapisanie dokumentu 473906/02/2019 14:55:26 Karol Dolański Informatyk
Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.Zapisanie dokumentu 473806/02/2019 14:54:06 Karol Dolański Informatyk
Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2018 r. VIII kadencja.Zapisanie dokumentu 466806/02/2019 14:49:24 Karol Dolański Informatyk
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE na stanowisko referenta ds. organizacyjnych w Biurze Obsługi Interesanta.Zapisanie dokumentu 473706/02/2019 14:39:58 Karol Dolański Informatyk