Budowa i przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową SN/nn.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 20.01.2021 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przeb

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 20.01.2021 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę  istniejącej sieci  elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową SN/nn.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 05.01.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia  05.01.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 8 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 8 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę  i przebudowę  istniejącej sieci  elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia wraz ze stacją transformatorową SN/nn.