Budowa i przebudowa istniejącej sieci transformatorowej SN/nn, budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV

Obwieszczenie - sprostowanie decyzji CP6-2020.

Obwieszczenie - sprostowanie decyzji CP6-2020.

Postanowienie sprostowanie oczywistej omyłki.

Postanowienie sprostowanie oczywistej omyłki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 05.10.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 05.10.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załącznik nr 1

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY KRAMSK z dnia 15 września 2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebud

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY KRAMSK z dnia 15 września 2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę istniejącej sieci transformatorowej SN/nn, budowę rozgałęźnika kablowego SN -15kV, budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. o zawarciu porozumienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. o zawarciu porozumienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego