OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 05.10.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 05.10.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego