OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 11 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego