OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY KRAMSK z dnia 15 września 2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebud

OBWIESZCZENIE WOJTA GMINY KRAMSK z dnia 15 września 2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę istniejącej sieci transformatorowej SN/nn, budowę rozgałęźnika kablowego SN -15kV, budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV.