Postanowienie sprostowanie oczywistej omyłki.

Postanowienie sprostowanie oczywistej omyłki.