OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 2 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudow

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 2 listopada 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bilczew.