Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Bilczew-Kramsk w gm. Kramsk

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejsc

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Bilczew-Kramsk w gm. Kramsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 03.09.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 03.09.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Bilczew-Kramsk w gm. Kramsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14.08.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia uli

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14.08.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Bilczew-Kramsk w gm. Kramsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 21 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 21 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego