Budowa sieci elektroenergetycznej do IkV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Patrzyków, gm. Kramsk.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mapa arkusz 1

Mapa arkusz 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09.09.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci elektroen

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09.09.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej do IkV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Patrzyków, gm. Kramsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci elekt

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 14 sierpnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej do IkV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Patrzyków, gm. Kramsk.