Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz, gmina Kramsk.

OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Dę

OBWIESZCZENIE w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie   i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz, gmina Kramsk dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 182/5, 186/5 oraz części dz. nr 186/6, położonych w obrębie Dębicz, gmina Kramsk. 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji oczyszczaln

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz, gmina Kramsk dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 182/5, 186/5 oraz części dz. nr 186/6, położonych w obrębie Dębicz, gmina Kramsk.