Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Kramsk i Kramsk-Łęgi.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09.12.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę siec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 09.12.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Kramsk i Kramsk-Łęgi.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 24.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę sieci kanal

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia  24.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Kramsk i Kramsk-Łęgi.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: rozbudowę sieci kanalizacyjne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Kramsk i Kramsk-Łęgi.