Termomodernizacja z przebudową Szkoły Podstawowej w Kramsku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Kramsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 13.08.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 13.08.2020 r. o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 29.07.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: termomodernizację z p

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia  29.07.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: termomodernizację z przebudową Szkoły Podstawowej w Kramsku wraz z zastosowaniem odnawialnych  źródeł energii w miejscowości Kramsk, gm. Kramsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 7 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: termomodernizację z pr

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 7 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: termomodernizację z przebudową Szkoły Podstawowej w Kramsku wraz z zastosowaniem odnawialnych  źródeł energii w miejscowości Kramsk, gm. Kramsk.