Budowa i wyznaczenie lokalizacji drogi wewnętrznej dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 528/10 i 528/11 położonych w obrębie Dębicz, gmina Kramsk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 10.12.2020 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 10.12.2020 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie i wyznaczeniu lokalizacji drogi wewnętrznej dla

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie i wyznaczeniu lokalizacji drogi wewnętrznej dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 528/10 i 528/11 położonych w obrębie Dębicz, gmina Kramsk.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAw sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie i wyznaczeniu lokalizacji drogi wewnętrznej dla działek oznaczonych

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAw sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie i wyznaczeniu lokalizacji drogi wewnętrznej dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 528/10 i 528/11 położonych w obrębie Dębicz, gmina Kramsk.