Oświadczenia o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Paweł Łukaszewski - prezes GPK.

Paweł Łukaszewski - wyjaśnienie.

Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - GPK.

Paweł Łukaszewski - prezes GPK.

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - GPK.

Paweł Łukaszewski - prezes GPK.

Paweł Łukaszewski - wyjaśnienie

Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - GPK.

Paweł Łukaszewski - prezes GPK.

Paweł Łukaszewski - wyjaśnienie.

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 - GPK.

Paweł Łukaszewski - prezes GPK.