Oświadczenia o stanie majątkowym

Oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Andżelika Łoś - dyrektor GOPS

Monika Dębińska - pracownik

Monika Dębińska - wyjaśnienie

Barbara Elert - pracownik

Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - GOPS.

Andżelika Łoś - dyrektor GOPS

Andżelika Łoś - wyjaśnienie

Monika Dębińska - pracownik

Monika Dębińska - wyjaśnienie

Barbara Elert - pracownik

Barbara Elert - wyjaśnienie

Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - GOPS.

Andżelika Łoś - dyrektor GOPS

Monika Dębińska - pracownik

Monika Dębińska - wyjaśnienie

Barbara Elert - pracownik

Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - GOPS.

Andżelika Łoś - dyrektor GOPS

Monika Dębińska - pracownik

Barbara Elert - pracownik  

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 - GOPS.

Andżelika Łoś - dyrektor GOPS

Monika Dębińska - pracownik

Barbara Elert - pracownik