Oświadczenia o stanie majątkowym

Oświadczenia majątkowe za cały rok 2019.

Ewelina Dunaj - Rzewucka - po. dyrektora SP Wola Podłężna.

Emilia Chmielewska - Kazuś - dyrektor SP Anielew.

Emilia Chmielewska - Kazuś - wyjaśnienie

Elżbieta Bryl - dyrektor SP Wysokie.

Elżbieta Bryl - wyjaśnienie

Żaneta Rusin - dyrektor SP Kramsk

Żaneta Rusin - wyjaśnienie

Pierwsze świadczenia majątkowe 2019 - dyrektorzy SP.

Żaneta Rusin - dyrektor SP Kramsk.

Ostatnie oświadczenia majątkowe 2019 - dyrektorzy SP.

Małgorzata Błaszczyk - dyrektor SP Wola Podłężna - koniec kadencji.

Janusz Grzesiak - dyrektor SP Kramsk - koniec kadencji.

Oświadczenia majątkowe za cały rok 2018 - Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Małgorzata Błaszczyk - dyrektor SP Wola Podłężna.

Ewelina Dunaj - Rzewucka - po. dyrektora SP Wola Podłężna.

Emilia Chmielewska - Kazuś - dyrektor SP Anielew.

Emilia Chmielewska - Kazuś - wyjaśnienie

Janusz Grzesiak - dyrektor SP Kramsk.

Elżbieta Bryl - dyrektor SP Wysokie.

Elżbieta Bryl - wyjaśnienie

Oświadczenia majątkowe w trakcie roku 2018 - Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Elżbieta Chmielewska - dyrektor SP Anielew - koniec kadencji.

Emilia Chmielewska - Kazuś - dyrektor SP Anielew - początek kadencji.

Oświadczenia majątkowe za cały rok 2017 - Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Małgorzata Błaszczyk - dyrektor SP Wola Podłężna.

Ewelina Dunaj - Rzewucka - po. dyrektora SP Wola Podłężna.

Elżbieta Chmielewska - dyrektor SP Anielew.

Janusz Grzesiak - dyrektor SP Kramsk.

Elżbieta Bryl - dyrektor SP Wysokie.

Oświadczenia majątkowe za cały rok 2016 - Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Małgorzata Błaszczyk - dyrektor SP Wola Podłężna.

Ewelina Dunaj - Rzewucka - po. dyrektora SP Wola Podłężna.

Elżbieta Chmielewska - dyrektor SP Anielew.

Janusz Grzesiak - dyrektor SP Kramsk.

Oświadczenia majątkowe za cały rok 2015 - Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Małgorzata Błaszczyk - dyrektor SP Wola Podłężna.

Elżbieta Chmielewska - dyrektor SP Anielew.

Janusz Grzesiak - dyrektor SP Kramsk.