Oświadczenia majątkowe za rok 2016.

Maria Kordyl - Sekretarz Gminy

Marianna Desecka - Skarbnik Gminy

Barbara Rymarowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Izabela Mikołajczyk - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Krystyna Konieczyńska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Urbaniak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Zarębska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Marta Sobczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Świderska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Alicja Stefańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta


Iwona Szafrańska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Alicja Zajdel - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Dorota Graf

Andrzej Walczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Emilia Dopierała - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Szymczak - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Małgorzata Bąkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Anna Biskupska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Aleksandra Tylkowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta