Dofinansowanie na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Ogłoszenie Gminy Kramsk o współfinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych