Wójt Gminy Kramsk przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Kramsk przekazuje do publicznej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.