Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.