Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Kramsk do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.