Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (03-03-2020)

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (03-03-2020)