Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kramsk przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Obręb Drążek

Obręb Drążek (2)

Obręb Helenów Drugi