Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (27-03-2018).

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (27-03-2018).