Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej najemcy.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej najemcy.