Budowa budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami t

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP”.

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obie

Obwieszczenie - Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dla inwestycji pn. . „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastru

Zawiadomienie o przedłużeniu  terminu dla inwestycji pn. . „Budowa budynku inwentarskiego – obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP”.

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP,

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji obejmującej: budowę budynku inwentarskiego - obora 177,6 DJP, przeznaczonego do chowu krów wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie 274,85 DJP