Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp” na dz. nr. ew. 100/1 obręb Helenów Drugi gmina Kramsk

OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentami dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp” na dz. nr. ew. 100/1 obręb Helenów Drugi gmina Kram

Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentami dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp” na dz. nr. ew. 100/1 obręb Helenów Drugi gmina Kramsk.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp” na dz. n

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MWp” na dz. nr. ew. 100/1 obręb Helenów Drugi gmina Kramsk.