Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania p

Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.